-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Kültürpark için…
Kategoriler: Doğa Koruma
Tarih: 24-Mart-2006
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


İzmir kentinin kentsel tek yeşil alanına yeraltı otoparkı yapılmak isteniyor. EGEÇEP konuya ilişkin Konak Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü’ne itiraz başvurusunda bulundu. EGEÇEP, Kültürparkı kültürpark olarak yaşatmak isteyen İzmirlileri benzer itirazda bulunmaya çağırıyor.

 

 

EGEÇEP’in itiraz dilekçesinin tam metnini aşağıda bulabilirsiniz:
 

 

 

16.03.2006

 

Konak Belediye Başkanlığı

Planlama Müdürlüğüne

                                 Konak/İZMİR

 

Konusu     : Kültürpark’a yeraltı otoparkı yapılmasına ilişkin plan değişikliğine itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

                        İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi’nde bulunan, tapunun 218 pafta, 1068 ada, 1 parselinde kayıtlı olan Kültürpark’a yeraltı otoparkı yapılmasını sağlamaya yönelik imar plan değişikliği Belediye ilan panolarında 17.02.2006 tarihinde askıya çıkartılmıştır. Bu plan değişikliğine 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 8. maddesindeki yasal süre içinde itiraz ediyoruz.

 

                        Söz konusu plan değişikliği ile 3 metre derinliğinde, yaklaşık 23.000 m2’lik bir alanda 600 araçlık yeraltı otoparkı yapılması öngörülmektedir.

 

                        Bilindiği gibi, Kültürpark, tarihsel süreç içinde kentimize kazandırılmış, kent merkezindeki tek kentsel yeşil alandır.  Yapılmak istenen yeraltı otoparkı, Kültürpark’ın bu özelliği ile uyuşmamaktadır.

 

                        Kültürpark, II.Derece Doğal Sit alanı olarak tescillidir. Bu niteliği gereğince de Kültürpark’ın doğal yapısının korunması gerekmektedir. Plan değişikliği gereği, yeraltı otoparkının yapılması, o bölgedeki pek çok ağacın  kesilmesine ya da köklerinin zarar görmesi sonucu kurumasına yol açacaktır. Yaklaşık 23.000 m2.lik bir alanın ağaçsız hale gelmesi, koruma anlayışına  ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun ilke kararlarına aykırılık oluşturmaktadır.

 

                        Çağdaş anlayışa göre, “taşıt yolu ve otopark gereksinimlerinin kent merkezinde en aza indirgenmesi” gerekirken, Kültürpark’a otopark yapılması, planlama ilkeleri ile şehircilik esaslarına aykırıdır.

 

                        Otoparkın yaratacağı araç trafiği yoğunluğu, gürültü ve hava kirliliği, Kültürpark’ı kentlinin dinlenme alanı olmaktan çıkartacaktır. Özet olarak, söz konusu otopark inşaatı ile “Kültürpark, kültürpark olmaktan çıkacaktır”.

 

                        Açıklanan nedenlerle; söz konusu imar plan değişikliğine itiraz ediyoruz, itirazımızın değerlendirilerek, plan değişikliğinden vazgeçilmesini, alınan kararın tarafımıza bildirilmesini dileriz. Saygılarımızla.

 

 

 

                                                                                                                       Av.Arif Ali CANGI

EGEÇEP Dönem Sözcüsü

 

 

Adres: 858 Sokak No:9/705 Konak/İZMİR

Tel-fax: 0232 4256688

Cep tel: 0 532 3634398

e-posta: cangi@cangi.av.tr

 

 

 

Haber No: 1166