-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu başladı
Kategoriler: Gıda ve Tarım
Tarih: 24-Mart-2006
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova’da 1 Kasım 2006'da başladı. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği tarafından gerçekleştirilen ve 4 Kasım'da son bulacak olan sempozyumun; üniversite, kamu ve özel sektör çalışanlarının araştırma sonuçları ile deneyimlerinin paylaşıldığı, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması sonucu Türkiye’de organik tarım sektörüne önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor.

 

Çevre ve insan dostu bir tarım şekli olan organik tarım uygulamaları Türkiye’de 20 yıl önce başladı. İlk yıllarda birkaç kişi tarafından çok küçük alanlarda organik ürünler üretilirken, günümüzde 20 bine yakın üretici 57.000 hektarı aşan alanda üretim yapıyor. Dış pazar isteklerine uygun olarak kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı ile başlayan organik tarım ürünlerinde ürün yelpazesi her geçen gün genişliyor.

Yıllar itibariyle organik tarım ürünlerinde kaydedilen artışlar yakın gelecekte Türkiye’nin de dünya organik tarım ürünleri ticaretinde önemli rol oynayacağına işaret ediyor. Bu artışta bilimsel araştırmaların sağladığı katkının önemli… Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, ülkemizdeki organik tarım çalışmalarına bilimsel katkılar yanında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından organize edilen eğitimlerde aktif rol oynuyor.

Sentetik gübre ve zirai ilaç kullanımı ile bitkisel üretim ve hayvancılıkta büyümeyi düzenleyici ve yem katkı maddelerinin kullanımını tamamen ya da mümkün olduğu ölçüde sınırlandıran, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim biçimi olan organik tarım ürünleri üretimi, mevcut tarımsal ihracatımıza önemli ölçüde ilave kapasite oluşturacak.

Daha önce sırasıyla İzmir ve Antalya’da Ekolojik Tarım Sempozyumu adı altında gerçekleştirilmiş olan etkinliklerle organik tarımın gelişimi ayrıntılı olarak irdelenerek, ülkemizde organik tarım çalışmaları, diğer ülkelerdeki uygulamalar ile gelecekte yapılması planlanan çalışmalar tartışılmıştı. Bu sempozyumların devamı olarak Yalova’da düzenlenecek “Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumunda” ülkemizde yapılan son araştırmalar bilimsel bir ortamda tartışılarak değerlendirilecek. Bundan önceki Ekolojik Tarım Sempozyumlarının düzenlenmesinde görev alan ETO, bundan sonraki sempozyumlarda da düzenleyici olarak yer alacak.

 

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Yavuz AĞI (Başkan)

Prof. Dr. Vedat ŞENİZ (Başkan yardımcısı)

Doç. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ (Başkan yardımcısı)

Sekreterya

Doç. Dr. Serap SOYERGİN

Dr. Gülay BEŞİRLİ

Uz. Filiz PEZİKOĞLU

Üyeler

Doç. Dr. Masum BURAK

Müfit ENGİZ

Dr. M. Emin ERGÜN

Dr. Erol YALÇINKAYA

Dr. Burhan ERENOĞLU

Aynisa İLLEEZ

Araş. Gör. Funda MOL

 

SEMPOZYUM KONULARI 

-Bitki besleme ve toprak verimliliğinin korunması

-Bitki koruma

-Sulama

-Bitkisel üretim

-Hayvansal üretim

-Hayvansal üretimde koruyucu hekimlik

-Su ürünleri

-Ürün işleme ve değerlendirme

-Hasat sonrası uygulamalar

-Ekonomi

-Organik yaşam ve agro-eko-turizm

-Çevre ve insan sağlığı

PROGRAM

Sempozyum programı aşağıdaki etkinliklerden oluşmaktadır.

-Sözel ve poster bildirilerin sunumu

-Organik tarım firmalarının sergi ve sunumları

-Teknik gezi

Sempozyumda sunulan tüm bildiriler sempozyum sonrasında basılacaktır.

Yazışma adresi:

Doç. Dr. Serap SOYERGİN

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü

77102 YALOVA

Tel: 226 – 814 25 20 / 1294

Faks: 226 – 814 11 46

E-posta: organiktarim2006@gmail.com

http://www.arastirma-yalova.gov.tr

 

Haber No: 1167