-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
İklim Değişikliği Kampanyaları
Kategoriler: Doğa Koruma
Tarih: 31-Mart-2006
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


İklim değişikliği kampanyaları için 4 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirilen Frankfurt Buluşması’nda önemli kararlar alındı. Buna göre iklim değişikliğine karşı küresel eylem gününün Avrupa ve dünya çapında 4 Kasım, Nairobi’de ve Afrika’da ise 11 Kasım olmasına karar verildi.

 

 

 

Bir sonraki toplantının mayıs ayı başında Atina’da Avrupa sosyal forumunda, daha sonrakinin ise haziran ayı ortasında Avrupa’nın batısında bir yerde yapılmasının kararlaştırıldı.

İklim değişikliğini durdurun kampanyası internet sitesi, emailler, tartışma grupları ve konferans konuşmaları ise İngiltere grubu tarafından koordine edilecek.

Aşağıda tarafımıza ulaşan bilgilendirmeyi bulabilirsiniz:

Toplantıda bulunanlar:

Phil Thornhill     iklim değişikliğini karşı kampanya(ing)

Jonathan Neale     iklim değişikliğini karşı kampanya(ing)

Nathalie Koerfer  iklim değişikliğini karşı kampanya(ing )  

John Sinha            iklim değişikliğini karşı kampanya(ing )  

Goksen Sahin        küresel eylem grubu(Istanbul)

Vezan Karabulut     Izmir küresel ısınma grubu

Arie Farnam        dünya arabasız yaşam çalışma grubu(çek cumhuriyeti)

Agnes de Rooij      Greenpeace International    

Gabriela Goerne    Greenpeace (Almanya)   

Jan Kowalzig         Friends of the Earth (Avrupa)

Jens Nielsen           Milieu Defensie (Friends of the Earth hollanda)

Panu Laturi             Avrupa yeşiller partisi

Andreas Buhler       Bundnis 90/Die Grunen (alman yeşilleri)

Patrick Farbiaz         Les Verts (fransız yeşilleri)

Roland Merieux        Les Alternatifs   (fransa)

Volkhard Mosler      WASG  (yeni sol parti)

 

toplantıya gelemeyenler;

Simeon Zhavoronkov      IPROG (küreselleşma çalışmaları için enstitü)(rusya)

 

Özür dileyerek katılamayanlar:

Teclu Codrisi    romanya sosyal forumu

Mark Bossanyi   bulgaristan iklim değişikliği kampanyası

 

Kararlar:

Ortak hareket etmek konusunda uzunca tartıştık. Sonuçta katılan her organizasyonun  büyük şehirlerde yapılacak olan eylemlerle gelecek küresel eylem gününü desteklemesine karar verdik  .Bu eylemler birleşmiş milletlerin iklim toplantısıyla(COP/MOP) eşzamanlı yapılacak. BM’nin toplantıları 6-17 kasım arasında Nairobi’de gerçekleşecek.

 

Herkesin ortak görüşü uluslararası bir eylem gününün insanların küresel bir hareketin parçası olarak kendilerini hissetmelerinde etkili olacağıydı.Avrupa’da ve dünyanın büyük kesiminde eylemler 4 kasımda olacaklar. Fakat Nairobi’de gösteriler toplantılarla eşzamanlı ve delegeler oaradayken gerçekleşmelidir. Bu nedenle Nairobi’de ve Afrika’nın geri kalanında gösteriler 11 kasımda olacak.

 

Geçtiğimiz yıl,yaklaşık 20 ülkede gösteriler olmuştu.Montreal’de 20,000-40,000 arasında,Londra’da 10,000,TÜrkiye’de 4,000 ve Sidney’de 3,500 kişi vardı. Bu yıl,bir çok başkentte daha büyük eylemler (5000-10000 kişilik) örgütlemeyi amaçlıyoruz.Bir çok ülkede gösteriler küçük olmaya devam edecektir ama yine de her ülkede düzenlenmiş en büyük iklim değişikliği karşıtı gösteriler olma özelliğini sürdürecektir. Henüz eylemler için bir çağrı metni yazmaya karar vermedik. Bazı organizasyonların ve yapıların hemfikir olmama ve katılmama tehlikesi var. Bu konuyla ilgili bilgilendirici tartışmalara devam edeceğiz  ve  bu konuya daha sonra haziranda tekrar döneceğiz.

 

Avrupa’da 15 ülkede gösterilerin olabilmesi  için çalışarak başlayacağız . Böylece bir enerji yaratıp,herkesin bize katılmasını sağlayabiliriz.

 

Her ülkede farklı farklı organizasyonlarla görüşeceğiz ve onların birbirleriyle temas halinde olmasını sağlamaya çalışacağız. Ondan sonar önümüzdeki üç ay içerisinde bu konuyla ilgilenen gruplarla ülkemizde bir toplantı yapacağız. Greenpeace, FOE, yeşiller, iklim değişikliği kampnayaları ve diğer gruplar toplantıda kendi ülkelerinden bu konuyla ilgilenenlerin birbirleriyle temas halinde olmalarını sağlamaya çalışacaklar. Umarız bu toplantılar,bizlere enerjisini bu konuda harcamak isteyen ve kampanyalar için çok önemli olan bireylerinde enerjisini de alarak  somut bir eylem planı çıkartmakta yardımcı olacak.

 

Ülke ülke konuşulanlar; (bu liste konuşulan herşeyi içermemektedir,sadece toplantı süresince alınan kısa notlardan oluşmaktadır)

İNGİLTERE– İklim değişikliğine karşı kampanya “iklim kaosunu durdurun” isimli bir STKlar koalisyonu  ile birlikte çalışıyor.

 PHIL, JONATHAN ve NATHALIE koordine ediyorlar.

(İskoçya–  geçtiğimiz aralıkta Genç yeşiller ve iskoç iklim değişikliği kampanyasının oluşturduğu bir koalisyon Edinburg’ta bir gösteri düzenlediler.

Phil onların kasım ayı konusundaki fikirlerini alacak ve planlarını konuşacak)

 

TÜRKİYE– 3 aralık çalışma grubu geçtiğimiz aralık ayında birçok organizasyonun katıldığı  gerçekten başarılı bir gösteri düzenlediler. Ayrıca İzmir’de gerçekleşmişti ve kasımda da gerçekleşecek.

 GOKSEN ve VEZAN  görüşecekler.

 

FİNLANDİYA– Helsinki’de ve iki başka şehirde  geçtiğiimiz aralıkta iyi yürüyüşler olmuştu. FOE, Greenpeace, Greens ve diğer grupların koalisyonu şu an kurulmuş durumda.

PANU ,JUHANI LOHIKOSKI ile iletişime geçecek.

 

ALMANYA-Almanya henüz hangi şehrin gösteriyi düzenlemek için en iyi şehir olduğu konusunda karar vermiş değil. Berlin olabilir ama orada çok fazla gösteri oluyor. Dresden belki iyi olabilir çünkü orada iklim değişikliği yüzünden çok sayıda kötü sel baskını yaşandı.Alman gruplar kendi aralarında biraraya gelip karar verecekler .Andreas bir siyasal partinin –alman yeşilleri gibi- bunu başlatmasının iyi olmadığını düşünüyor. Çünkü bu poitik olarak çalışmayı tehlikeye atabilir. STKlardan çağrı yapılmalıu buna sonra siyasal partiler destek vermeli.

 

 GABRIELA, ANDREAS ve  VOLKHARD kendi organizasyonlarını biraraya getirmeye başlayacaklar.

JONATHAN Attac ile görüşecek.

 

FRANSA– Paris. Eğer yeşiller,FOE ve Greenpeace bir toplantıya çağırırsa Attac geleceklerini söyledi.

 PATRICK ve ROLAND koordine edecekler.

Patrick ,iklim hareketi ağı  ile iletişime geçecek. JONATHAN Attac ile iler,tişime geçecek.

 

İSPANYA – Genelde olduğu gibi,Madrid ve Barselona’da ayrı iki gösteri bekliyoruz. Madrid’te Ospaal ve Madrid sosyal forumu ilgileniyorlar. Burada anahtar hareket Ecologistas en Accion. Ayrıca bir de küçük FOE grubu var

JONATHAN, Madrid sosyal forumuyla iletişime geçecek.

ARIANA bildiği aktivistlerin  ayrıntılarını Jonathan’a gönderecek.

 JAN ,FOE grubuyla iletişime geçecek.

Barselona – çevreci aktivistler toplantısı var mayısta .PHIL  Caracas’tan tanıdığı ispanyol bağlantılarıyla iletişime geçecek bunun için.

 

PORTEKİZ

Osverdes(portekiz yeşilleri) tarafından 3 aralıkta bir broşür basılmış. Frankfurt’a kimseyi gönderemediler fakat hareketle ilgileniyorlar.

.

PHIL, ?PANU  ilgilenecekler

 

HOLLANDA – büyük ihtimalle Amsterdam’da bir gösteri yapılacak. Orada bir çok organizasyon var ama buna rağmen  bunlar iklim değişikliğiyle ilgili sokağa çıkmadılar.

 JENS koordine edecek.

PANU yeşil sol parti ile iletişime geçecek..

 

ÇEK CUMHURİYETİ– PRAG. STKlar  daha once hiç yeşillerle birlikte hareket etmediler ama başka gruplarda var.

 ARIANE koordine edecek.

 

İSVEǖ bir çok grup ilgilendiklerini söylediler.fakat kimse işi üzerine almak için gönüllü olmadı . Bir tanışma ve buluşma toplantısı gerekli. Belki Greenpeace çağırıcı olabilir

AGNES Greenpeace’in neler yapabileceğine bakacak.

JONATHAN ,ASF’den sosyal hareketlerle iletişime geçecek.

 

DANİMARKA – Kopenhag. Greenpeace konuşmaya başlanacak en ideal yer olacaktır..

AGNES, Danimarka Greenpeace ile iletişime geçecek.

 

NORVEÇ

Geçtiğimiz 3 aralıkta FOE gençlik grubu tarafından küçük bir gösteri düzenlendi. Frankfurt’a birilerini göndermek için çok küçük bir hareket fakat kasım ile ilgili tartışmalarla ilgileniyorlar. Ve bunun Norveç için bir başlama noktası olmasını umuyorlar.

PHIL, ?JAN ilgilenecekler.

 

BELÇİKA – Brüksel. Oradaki anahtar grup ise   ECOLO ve Bon.

JAN ,Bon ile iletişime geçecek.

PANU ,ECOLO ile iletişime geçecek..

 

AVUSTURYA: Viyana. Attac, Avusturya sosyal forumu ,iklim çalışma grupları ve yeşiller ile temasa geçilecek.

 NATHALIE koordine edecek.

 

YUNANİSTAN; Atina –Geçtiğimiz aralık ayında yeşiller,Cenova 2001 ve Atina ekoloji hareketi tarafından örgütlenen iyi fakat küçük bir gösteri oldu..

JONATHAN iletişime geçecek.

MACARİSTAN– Budapeşte. Oradaki anahtar grup ise Genç  yeşiller (bunlar yeşiller partisinden bağımsız bir grup)ve temiz hava hareketi grubu.

 ARIANE, PHIL and NATHALIE iletişime geçecekler

PHIL , Vdeglet ‘ten Tracey ile konuşacak.

JONATHANmacaristan sosyal forumundan Simo ile iletişime geçecek.

 

ROMANYA– geçtiğimiz 3 aralıkta küresel eylemin bir parçası olarak güzel bir konferans örgütlenmişti. Aynı insanlar-çevreci vakıflar ve Romanya sosyal forumu- bu yılda aynısını yapmakta hevesliler.

JONATHAN ve NATHALIE iletişime geçecekler–Romanyalılar koordine edecekler..

 

BULGARİSTAN geçtiğimiz aralıkta Sofya’da sekiz çevreci grubun koalisyonuyla iyi bir konferans ve yürüyüş olmuştu .

PHIL ,MARK BOSSANYI ile konuşacak.

 

HIRVATİSTAN

“Zagrepb yeşilleri “ tarafından geçen aralıkta küçük ama canlı bir gösteri düzenlenmişti. Belki bu iletişime geçmek için bir nokta olabilir

. PHIL, ?PANU iletişime geçebilirler.

RUSYA– Moskova--.geçen aralıkta Moskova’da iyi bir gösteri düzenlenmişti.

SIMEON koordinasyonu sağlayacak.

 

İTALYA –Geçen aralıkta çok fazla değillerdi. Milan’da  küçük bir grup toplanmıştı. Legambiente en büyük çevreci organizasyon . İtalyan yeşilleri kasım ayında bir şeyler yapmakla ilgili planlar yapıyorlar. Ve   Mario Agostinelli  ile ( lombardiya parlementosundan) ile görüşülebilir.

PHIL Legambiente’den  Maurizio Gubbiotti ile görüştü ama İtalya’dan daha çok iletişime geçilebilecek kimseye ihtiyaç var

 

İRLANDA

 Aralıkta Paddy Finnegan of Grian ,sosyalist  gruoplarla birlikte birşeyler organize etti

 PHIL  &  JONATHAN takip edip iletişime geçecekler.

 

Tartışılmayan ülkeler: İsviçre, Polonya

Ayrıca baltık ülkeleri ( Litvanya, Letonya ve Estonya), diğer eski sovyet ülkeleri ( Ukrayna, Belarus, Moldovya, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ) , çeşitli Balkan ülkeleri ( Sırbistan-Karadağ, Slovenya, Bosna, Makedonya), Adalar ( Kıbrıs, Malta , İzlanda) ,Lüksemburg ve Slovakya.

 

AVRUPA’NIN DIŞINDAN  –

İklim değişikliğine karşı kampanya Kanada, ABD ve Avusturalya’da (ayrıca az da olsa Meksika , Bangladeş, Kuzey Kore ,Yeni zellanda ve Güney afrika)  2005 aralığında gösteri düzenleyen koalisyonlarla ve hareketlerle iletişim halinde.

 

Ayrıca iklim değişikliğine karşı kampanya Nairobi’deki STK’larla iletişime geçmesi için bir kişiyi gönderdi.

PHIL bununla ilgileniyor.

 

 

 

Ayrıca bir temsilciyi de Bamako’ya Dünya Sosyal Forumuna  gönderdi ve şimdi Mali ve Senegal ile iletişime geçiyor

NATHALIEbu konuyla ilgileniyor.

 

Karakas’taki Dünya Sosyal Forumu’na da gidildi ve oradan sağlanan en önemli bağlantı Roque Pedace ,FOE Argentin’den ve FOE uluslararasından.

PHIL iletişimi sürdürüyor..

 

PHIL büyük ihtimalle martta Karaçi’de toplanacak olan Dünya Sosyal Forumu’na da gidecek

 

Toplantıya katılan yada katılamayan herkes Avrupa dışındaki iletişimlerini bu mail adresine yollayabilirlerinfo@globalclimatecampaign.org

 

GELECEK ORGANİZASYONLAR:

 

İsim- şimdilik kendimizi Küresel İklim Kampanyası olarak isimlendireceğiz, Bu serbest ve gevşek bir çalışmagrubu.

 

Avrupa Sosyal Forumu- 4-7 mayıs arası Avrupa sosyal forumunda ,Atina’da bir çalışma grubu toplantısı yapacağız. Bu büyük ihtimalle ilk günün yani Perşembe gününün akşamında olacak . Böylece kuzey ve doğu Avrupa’dan bir çok kampanyacı orda olmuş olacak. Bu gerçekten Türkiye’den, Doğu ve Merkezi Avrupa’dan birçok kişinin katılmasını için iyi bir şans olacak. Aynı zamanda iklim konusuyla ilgili de ASF’de birkaç seminer olacak. 

NATHALIE ayrıntıları ayarlayacak.

PHIL, JONATHAN, NATHALIE, PATRICK, GOKSEN, VEZAN, Yunanlılar  ve Romanyalılar koordinasyonu sağlayacak.

SONRAKİ BULUŞMA-Avrupa  çalışma grubunun bir sonraki toplantısı kuzey yada batı Avrupa’da bir yerde 17 haziranda yapılacak.- belki Amsterdam, Milan ya da Prag

NATHALIE ve PHIL detayları ayarlayacaklar..

                                   

Haber No: 1183