-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
"Kıyılarda yapılaşmanın önü açılıyor"
Kategoriler: Doğa Koruma
Tarih: 31-Mart-2006
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Bayındırlık Bakanlığı'nın Kıyı Yasası'nda değişiklik yapmak üzere hazırladığı yasa taslağının, kıyılarda yeni yapılaşmaya izin verirken, mevcut kaçak yapılara da af getirdiği belirtiliyor.

 Kıyı Yasası’na ‘yatırımcı’ ve ‘fizibilite raporu’ gibi yeni kavramlar getiren taslakla, tüm kıyılar yerli ve yabancı yatırımcıların hazırlayacağı fizibilite raporları doğrultusunda Bayındırlık Bakanlığı aracılığıyla yapılaşmaya açık alanlar haline getirilebilecek.

Kıyılarda köprü, karayolu, demiryolu, hava meydanı, terminal, gar, lokanta, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binaları yapılmasını sağlayacak taslakta, ‘yatırımcının, mevzuata uygun olarak, fizibilite raporu ile birlikte imar planı teklifi hazırlaması’ olanağı da getiriliyor.

‘Sahil şeridinde planlama ve yapılaşma’ başlık olarak yasaya sokulmak istenirken,  kıyılarda günübirlik turizm yapı ve tesislerin kurulabilmesi olanaklı hale gelecek.

Taslakla, bakanlıkça onaylanan uygulama imar planına göre ‘kıyı, su alanı ve doldurma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapı ve tesislerin yapılabilmesi’ Maliye Bakanlığı’ndan alınacak izne bağlanıyor.
 
Komisyonun CHP'li üyesi Erdal Karadeşir taslağın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak ise, Kıyı Yasası’nda yapılacak değişikliklerin bazı eksiklikleri gidermeye yönelik olduğunu savundu.

Bartın'da konuşan Özak, kıyıların özel sektör aracılığıyla yapılaşmaya açılıp açılmayacağı yönündeki soruya da "kıyıların nasıl kullanılacağı yasalarda vardır. Kıyı anayasal bir haktır” yanıtını verdi.

Haber No: 1186