-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Çiftçilik doğa koruma için önemlidir! Çiftçi doğanın dostudur!
Kategoriler: Biyolojik Çeşitlilik, Doğa Koruma, Diğer
Tarih: 30-Haziran-2006
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı temsilcileri ile akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları Türkiye’nin doğa dostu tarım politikasının genel çerçevesini hazırlayacak.

         

 

 

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı temsilcileri ile akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları Türkiye’nin doğa dostu tarım politikasının genel çerçevesini hazırlayacak.

 

Ulusal koordinasyonu BUĞDAY Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen “Doğa Dostu Tarım Politikası” (DDTP) projesinin ilk önemli adımı olan

Uluslararası Doğa Dostu Tarım Politikaları Toplantısı, 20 Haziran 2006’da Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında İngiltere, Hollanda ve Polonya’dan konunun uzmanları çeşitli sunumlar yaptılar.

 

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde Türkiye’nin tarım konusunda gerçekleştireceği değişimler arasında önemli bir yer tutan Doğa Dostu Tarım Ulusal Programı’nın kapsamı, çıkış noktası ve politikanın genel çerçevesi, Türkiye için nasıl hazırlanacağı, Polonya’daki tecrübeler hakkında gerçekleştirilen sunumlarda çiftçiliğin, özellikle de geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen tarımın doğanın korunması için çok büyük öneme sahip olduğu konusu önemle belirtildi.

 

Toplantıya katılan Londra’daki Avrupa Çevre Politikaları Enstitüsü Müdürü David Baldock, “Biliyoruz ki tarım doğa üzerinde tehdit oluşturabilir, ancak tarımın belli metodlarla yapılması doğanın devamlılığı için gereklidir. Hükümetler artık gittikçe artan şekilde Doğal Değeri Yüksek Tarım Alanları’nın önemini kavrıyor ve tanıyorlar” dedi. Baldock, Doğal Değeri Yüksek Tarım Alanları’na verilen desteklerin 2006’dan bu yana Avrupa Birliği üye devletlerindeki bütün kırsal kalkınma politakaları için önemli bir öncelik olduğunu da belirtti.

 

BUĞDAY Derneği’nden Proje Koordinatörü Güneşin Aydemir, Anadolu’da binlerce yıldır süregelen toprak geleneğinin halen yaşamakta olduğunu ve bozulmanın önüne geçmenin yolunun doğa dostu tarım sistemlerini konuşmaya başlamaktan geçtiğini kaydetti.

Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken’in Türkiye’de çok sayıda doğal değeri yüksek tarım alanı olduğunu ve önemli doğa alanlarının en az 3’te birinde düşük yoğunluklu otlatma ve geleneksel tarzda üretim yapıldığına dikkat çekti.

 

Toplantı sonrasında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı, BUĞDAY Derneği, TEMA Vakfı, Doğa Derneği, Sürkal Derneği, WWF Türkiye, Doğa Koruma Merkezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ziraat fakültelerinden temsilci ve uzmanların katılımıyla oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısı yapıldı.

Çalışma Grubu proje kapsamında iki yıl boyunca çalışacak ve Türkiye’nin Doğa Dostu Tarım Politikası’nın genel çerçevesini hazırlayacak.

 

 

Ek bilgiler

  • Baldock ve arkadaşları 1990’ların başında düşük yoğunluklu, geleneksel tarım sistemlerinin doğa koruma için önemini ilk defa tanımladılar. Doğal Değeri Yüksek tarım alanı kavramının geniş çevrelerce kabul edilmesi için 10 yıl geçmesi gerekti.
  • Doğal Değeri Yüksek Tarım Alanının resmi ve net bir tanımı olmamakla birlikte Avrupa’da genellikle tarımın arazi kullanımında ana faaliyet olarak yürütüldüğü ve nesli dünya, Avrupa ya da ulusal ölçekte tehlike altında olan türlerin bulunduğu alanların doğa dostu tarım yöntemleriyle yönetimi için bir alt yapı sağlıyor.
  • “AB Doğa Dostu Tarım Programları:Türkiye’nin Kırsal Alanları için Bir Gelecek Fırsatı” sloganıyla gerçekleşen toplantı, Hollanda kaynaklı BBI Matra fonu tarafından desteklenen “Türkiye’nin Doğa Dostu Tarım Programının oluşturulmasına destek” projesi kapsamında düzenlenmiştir. Hollanda’daki Avalon Vakfı ve İngiltere’deki Avrupa Çevre Politikaları Enstitüsü projenin uluslararası ortaklarıdır.

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için;

BUĞDAY Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği,

Güneşin Aydemir

gunesin@bugday.org

 

 

Haber No: 1444