-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
İklim Değişikliğinde STK Buluşması
Kategoriler: İklim Değişikliği
Tarih: 13-Ekim-2006
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


“İklim Değişikliği için Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması” başlıklı etkinlik dizisinin ilki 1 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

 

 Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi (REC Türkiye), Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 9 Mayıs 2005 tarihinden itibaren iklim değişikliği alanında eğitim, öğretim ve kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarını kapsayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 6 . Madde Ulusal Odak Noktası olarak görevlendirildi.Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında, “Türkiye’de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması” başlıklı proje, Avrupa Birliği Çevre Genel Müdürlüğü LIFE Fonu’ndan sağlanan destekle, REC Türkiye’nin eşgüdümünde, 2006-2008 yılları arasında yürütülecek. Projede, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Exergia firmasının proje ortağı, Italyan Çevre ve Arazi Bakanlığı ise eş-finansör olarak yer alıyor.

 

Proje kapsamında düzenlenecek “İklim Değişikliği için Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması” başlıklı etkinlik dizisinin ilki 1 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Benzer bir etkinlik Aralık ve Ocak aylarında Adana ve İzmir’de de tekrarlanacak. Toplantıda ulusal ve uluslararası alandaki güncel gelişmeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerinin yanında, sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası süreçlere katılımına yönelik bilgi ve görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantının, 4 Kasım Küresel İklim Eylem Günü ve 6-17 Kasım 2006 tarihinde Nairobi’de gerçekleştirilecek 12. Taraflar Konferansı (COP12) öncesinde ülkemizde iklim değişikliği alanındaki en geniş bilgilendirme çalışmalarından birisi olması bekleniyor.


“Türkiye’de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması” projesi, doğrudan ve sadece iklim değişikliği alanına yönelik olarak ülkemizde bir kamu kurumu, uluslararası bir kuruluş ve özel sektör arasında gönüllülük temelinde hayata geçirilen ilk uluslararası proje özelliğini de taşıyor. 2005 yılında uluslararası ölçekte Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe girmesi ve ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin başlaması göz önünde bulundurulduğunda, projenin ilgili kurumların kapasitelerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Proje ve iklim değişikliği hakkında daha ayrıntılı bilgilere www.iklimlerdegisiyor.info adresinden ulaşılabilir.

 
Etkinliğin sabahki bölümünde konuyla ilgili ulusal ve uluslar arası süreçlerin tanıtılması, öğleden sonra ise STK’ların sürece yaklaşımlarının tartışılması planlanıyor. Program, kamu, basın, kültür-sanat, iş dünyası ve çevreci kuruluşların katılacağı bir panelle tamamlanacak. Program sırasında British Council tarafından düzenlenen ve Türkiye programı REC Türkiye’nin işbirliğinde yürütülen KuzeyGüneyDoğuBatı fotoğraf sergisi ve konuyla ilgili çeşitli tanıtım filmlerine yer verilmesi planlanıyor. Katılım için ekte yer alan Başvuru Formu’nun 30 Ekim 2006 tarihine kadar 0 312 491 95 40 numaralı faksa ya da rec@iklimlerdegisiyor.info / gulcin.ozsoy@rec.org.tr adreslerinden birisine e-posta yoluyla iletilmesi gerekiyor. Ayrıntılı program 20 Ekim 2006 itibarı ile www.iklimlerdegisiyor.info adresinde yer alan proje sayfasından duyurulacak.

 

1 Kasım 2006
İklim Değişikliğinde Sivil Toplum Kuruluşları
Buluşması Program ve Başvuru Formu

 

Haber No: 1616