-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Yaşama Sanatında Ustalaşmak...
Kategoriler: Yöntemler
Tarih: 01-Aralık-2006
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Sağlığımızı ve kaderimizi belirleyen bilinçaltı etkenler, iç çatışmalarımızın fiziksel göstergeleridir.

Eğitmen İrem Ayral geçtiğimiz hafta sonu 2 - 3  Aralık tarihlerinde Biyolojik Çözümleme ve Yaşam Snatında Ustalaşma" konulu bir seminer verdi. Dr. Ryke Geerd Hamer'in araştırmaları sonucu bulduğu ve 21. yüzyılın tıbbı olarak kabul edilen ve bütün hastalıklar için geçerliolan " Biyolojik Kural" ın detayları ile anlatıldığı seminerde ele alınan konulara baz teşkil eden bazı yaklaşımlar ise aşağıda;

ETKIN INSAN Kişisel Gelişim EnstitüsüSağlığımızı ve Kaderimizi Belirleyen Bilinçaltı Etkenler ve Çözümleri

Hastalıklarımız aslında beynimizin yaşamımızı sürdürebilmemiz için
algılamalarımızla

Paralel olarak yarattığı biyolojik çözümlemelerdir.

Hastalıklar tesadüfen oluşmazlar onlar iç çatışmalarımızın fiziksel
göstergeleridirler.

Insanoğlu fark ettiğini çözebilecek yetenektedir.

Bu yeteneğini faaliyete geçirmek bizim elimizdedir.

Rahatsızlıklarımızın kökeninde soy ağacımızdan bize miras kalmış

geçmiş aile bireyleri tarafından bitirilmemiş travmalar vardır.

Bunlardan kurtulmanın yolu da bizde, kendi doğamızda gizlidir.

Bu saklı kutuyu açarak bilinçaltımızda ki yüklerden kurtulabiliriz.

Yaşamımızı arzularımız doğrultusunda biçimlendirmemiz bize bağlıdır,

bilgi çağının bize sunduğu olanaklarla bilincimizi aydınlatarak ve

evrenin kesin kuralları ile uyum içinde olmayı öğrenerek

özgür ve sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz mümkündür.

Hayatımızda süregelen sıkıntıları,

tekrar eden senaryoları değiştirmek yalnızca kendi elimizdedir.

Yeter ki bilincimizin sınırlarını genişletmenin yollarını öğrenelim ve

farkındalıkla yaşamaya başlayalım.

Önce kendimizin farkına varmalıyız

ki yaşamın tadını sonuna kadar çıkartabilelim.

Biyolojik çözümleme toplam 3 kademede öğretilir.

Her kademe arası yaklaşık 2 aydır.

Kademeler 2 gün süren seminerlerden meydana gelmektedir.

1. Kademe ( 2 gün )

* 21. Yüzyılın yeni tıp anlayışının öncüsü Dr. R. G. Hamer'ın bilim
dünyasına ışık tutan

araştırmaları sonucu hastalıklarımızın gerçek nedenleri.

*Hastalıklarımız, dış dünya ile alakalı algılarımız sonucu nasıl
oluşmaltadır?

*Iç çatışmalarımız ile hastalanan organlarımız ve hastalığın derecesi
arasındaki ilişkiler.

*Beynimiz ve organlarımız arasındaki iletişim.

Neden daha ağır hastalar iyileşirken diğerleri iyileşemez?

*Beynimiz ve organlarımız arasındaki iletişim.

*Mikropların fonksiyonları.

*Canlıların evrimi boyunca hücrelerine kaydolan programlar.

2. Kademe ( 2 gün )

*Sağlığımızı etkileyen diğer faktörler.

*Geçmişte yaşanan accı ve şokların izlerini nasıl silebiliriz?

*Soyağacı Bilimi ( Psychogenealogie ) ve aileden taşınan programların
silinmesi.

*Yaşantımızdaki eşzamanlı ( senkronistik ) olaylar ve

hayatın keyifle yaşanır hale gelmesindeki önemleri.

3. Kademe ( 2 gün )

*Yüksek bilince geçebilmenin tek anahtarı,

insanlık tarihi boyunca bütün din kitaplarında ve ruhsal öğretilerde
bahsi
geçen

ve günümüzde de herkesin anlayıp uygulamaya çalıştığı

"Anı yaşamak" nedir? Bunu nasıl başarabiliriz?

Devamlı olarak görüntünün etkisi altında olguların çift yanını
göremiyor

ve gözün gördüğünün ilerisine geçmekte zorluk çekiyoruz.

Bunu düzeltebilecek tek bir şey var:

Bilgilenme, anlama, ayırt edebilme yetisine sahip olma, kısacası
bilinçlenme.

Bir tek, bilinçli ve bilgili bir beyin yanlış görüntüyü ayırt etmeyi
başarabilir.

Siz kendi "beden - beyin" ilişkinizin ne kadar farkındasınız?

Hastalık ve sıkıntıları kaderiniz olarak mı alıyorsunuz,

yoksa bunları sizin yarattığınızın farkında mısınız?

Tüm evrimimiz sırasında kayıtlarımıza geçmiş programları ne kadar
tanıyorsunuz?

Bunları tamamen kontrolümüz altına almanın bizim elimizde olduğunu
biliyor
muydunuz?


Hayatımızdaki " kayıp " ve " ukde " lerin yaslarını tuttunuz mu?

Yas'ın sadece kaybettiğimiz kişilerin ardından tutulmadığını ve

bitirilmedikçe içimizde acıya neden olduğunun bilincinde misiniz?

Psikolojik sorunların kökünün geçmiş kuşaklarda yattığından,

içimizde birçok çözemediğimiz sorunun çocukluğumuzdan kaynaklanmayıp,

atalarımızdan bize geçmiş olan programlar olduğundan haberiniz var mı?

Bugün bütün dünyada tedavi yöntemi olarak kullanılan

Aile Dizimi ve/veya Soyağacı Bilimi

( Psychogenealogie ) nedir?

"Aile sırları" nın ve "tabu" larının

bize neye mal olduğunun farkında mısınız?

Carl G. Jung'un dünyaya bilim dalı olarak kazandırdığı

" eşzamanlı olayları"

(Synchronicile) ne kadar tanıyor ve kullanıyorsunuz?

Insanlık tarihi kadar eski bir kavramı tekrar su yüzüne çıkartıp

insanlık bilincine sunan Eckhart Tolle'un " Anda yaşama " prensibini

yaşama geçirmede ne kadar başarılısınız?

" Şimdide Yaşamayı " başarmak nasıl bütün acıların

tümüyle yok olmasına neden olur?

Bilim adamlarının bu kadar üstünde durduğu

" Holografik Evren " nedir?

Bu eğitim programı,

Insanın bütün varlığını,

mükemmelliğini fark ederek yaşamını her açıdan zenginleştirmesinin,

yaşama sanatında ustalaşmasının olağanüstü bir senfonisidir.

Bu eğitim programı,

Insan bilincinin, aklının maksimum bir biçimde nasıl

daha sağlıklı bir yaşamı yaratabileceğine ilişkindir.

Bu eğitim programı, iletişimden ilişkilere,

fiziksel sağlığımızdan ruhsal sağlığımıza,

kendimizle kurduğumuz bağdan

yaşadığımız evrenle uyum içinde yaşamaya kadar uzanan

geniş bir yelpazeyi içermektedir...

Haber No: 1674