-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Nükleere Karşı Uzun Soluklu Mücadele
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 05-Aralık-2007
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Nükleer Karşıtı Platform’ un IV. Eşgüdüm Toplantısı, 25 Kasım 2007 tarihinde Ankara İTÜ Evi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda; İstanbul, İzmir, Samsun, Kocaeli, Bursa, Adana , Sinop NKP, Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, KESK/Enerji Sanayi ve Maden Sendikası, DİSK/Dev Maden Sen, NÜSED (Nükleer Silahlanmaya Karşı Hekimler Derneği), Sinopbizim ve SİNYAD temsilcileri ile Elektrik Mühendisleri Odası birimlerinden katılımcılar yer aldı. Türkiye'nin değişik bölgelerinden çok sayıda örgüt, kurum, kuruluş ve çevre inisiyatifi temsilcileri ile yapılan toplantıyı, Samsun Nükleer Karşıtı Platform ve EMO Samsun Şube Başkanı Suat Yılmaz ile Dr. Sabriye Demirci yönetti.

Divan'ın gündemi sunuşunun ardından dünyada nükleer kazalarda yaşamını yitirenler ile geçen yıl Sinop'ta kaybettiğimiz Öner, Soner, Güneş için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Nükleer Karşıtı Platformun çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere Türkiye NKP Yürütme Kurulu adına söz alan Cengiz Göltaş; ülkemizde nükleer santral kurulması konusunda 59. hükümetin devamında kurulan AKP' nin 60. hükümeti ile beraber hızlı ve olumsuz bir süreçten geçtiğimizi belirterek, dönem içinde yapılan etkinliklerden söz etti.

Bundan sonra sürdürülecek olan mücadelenin uzun erimli olacağını, bu süreçte sorunlarımızı tespit ve sonuca yönelik çözüm üretilmesi gerektiğini, ayrıca karşı çıkış argümanlarımızı geliştirecek yeni ve daha dinamik bir yapılanmanın oluşturulmasının gerekli olduğunu belirtti.

SİNYAD tarafından ek gündem maddesi olarak Sinop' ta son günlerde yaşananların değerlendirilmesinin istenmesi üzerine bu konuda gündem maddeleri içerisinde söz alınıp konuşulabileceği divan tarafından dile getirildi.

Hukuksal sürecin nasıl işlediği ve yasanın açıkları konusunda bilgilendirmede bulunan EMO Hukuk Müşaviri Hayati Küçük, daha önceki yasada anayasaya aykırı olan maddelerin bir önceki Cumhurbaşkanı'na iletildiğini bildirdi.Tamamı ilk halinden farklı olarak değiştirilmiş olan yeni yasanın ise, hukuken engellenmesine dönük argumanların bütün boyutları ile başta anayasada yer alan çevresel haklar meselesi ile beraber irdelenmesi ve CHP tarafından anayasa mahkemesine götürülmesine yönelik olarak girişimlerde bulunulmasının gerekli olduğunu dile getirdi.

NÜSHED adına söz alan Leziz Onaran; üniversiteler, hukukçular ve hekimlerin TV programlarında bilgilendirici faaliyetlerde bulunması, gazetecilerle görüşülmesi, ve bizler gibi düşünen bu konulara emek verebilecek insanların çalışmalara katılmasının sağlanmasının önemli olduğunu aktardı.

İstanbul NKP'den söz alan Tahir Çiçekçi bu mücadelenin geçmişinin 20-25 yıllık olduğunu belirterek İstanbul NKP çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. İstanbul da kendini Nükleer Santral Karşıtı olarak tanımlayan her kurum ve kişinin NKP çalışmaları içerisinde yer aldığını belirterek ayrılıklara bu mücadelenin tahammülü olmadığını belirtti.

Kemal Ağçı nükleer santral karşıtlığımızda yerli kaynakları kullanmadan , hızlı trene yaklaşımları ortada olanların nükleer santral kurmasını düşünemediğini, toplumsal desteğe ihtiyacımız olduğunu belirtti.

Ekoloji Kolektifi adına söz alan Fevzi Özlüer Sinop NKP nin SİNYADI reddetmesi konusunda böyle bir irade sergileyemiyeceğini uygulamanın antidemokratik, NKP'nin ilkelerine aykırı olduğunu dile getirdi. Uzun yıllar boyunca NKP'nin taban örgütü olmayı başardığını ve SİNYAD' ında Sinop NKP nin doğal üyesi olduğunu, bu sorunun ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

SİNYAD adına konuşan Zeki Karataş Sinop'ta SİNYAD' ın kuruluşu ve günümüze kadar yaptığı etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulundu. Sinop' un küçük bir yer olduğunu ve ayrı eylemlilikleri kaldıramayacağını, Sinop NKP ye davet edilselerde edilmeselerde aktivitelerine devam edeceklerini dile getirdi.

Ayşen Eren halka yönelik çalışmalar yapılması ve örgütlenmenin halka yönelik olması gerektiğini dile getirdi.NKP yürütmesinde aktivistlerinde olması, gönüllülerin katkısının farklı olacağını ve somut eylemlilikler üzerine devletin atacağı adımlara karşı strateji belirlenmesi, kahve ve ev toplantıları yapılması gerektiğini dile getirdi. Nükleer kazaları hatırlatan bir takvimin basılabileceğini, sağlık ve çocuk konularının hassas konular olduğunu ve bu konulara yönelik stratejiler belirlenmesi gerektiğini aktardı. Yabacılarla iletişim kurularak da mücadeleye güç katmamız gerektiğini belirtti.

Metalurji MO' ndan toplatıya katılan Hüseyin Savaş 29 Nisan mitinginden sonra zeminin net tarif edilemediğinden Sinoptaki nükleer mücadelenin bölündüğünü, şimdi yeniden zeminin doğru tarif edilerek yerellerde ve merkezde yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini , özelleştirmeyi savunanlarla NKP zemininde bir araya gelinemiyeceğini dile getirdi.Kırılma noktasının 14-22 Temmuz Şenliklerinde yaşandığını, bu konunun çözülemediğini ve merkezi NKP nin hata yaptığını, ilkelerin arkasında durmadığını dile getirdi.

DİSK adına söz alan Tayfun Görgün bu tür çalışmaların esnek çalışmalar olması ve NKP yürütmelerine yeni katılım taleplerinin olumlu olarak değerlendirilmesi ve aydınlar ile sokaktaki insanları bir araya getiren yeni bir çalışma yöntemine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sinop NKP katılımcısı Kadir Yavuz Sinop ta nükleer karşıtı mücadelede sorun yaşanmadığını belirtti, TAEK in kendilerine kriterler hakkında görüş bildirmeleri için toplantıya çağırdıklarını ama kendilerinin toplantıya katılmayacağını dile getirdi.

Sanem Yardımcı referandum konusundaki önerilerin yanlış bir değerlendirme olduğunu, yaşama hakkının referanduma sokulamayacağını dile getirdi. NKP'nin giderek daraldığını, Yürütme Kurulunda alınan kararların uygulanmadığını ,alınan eylem kararından daha sonra EMO nun sebep göstermeden ayrılmasının bu daralmalarda etkili olduğunu, bu sebeplerle NKP Yürütmesinden Ekoloji Kolektifi olarak ayrıldıklarını, ama çalışmalara katılacaklarını dile getirdi.Yeni bir nükleer kongre düzenlenerek örgütlülüğün tartışılması gerektiğini, Sinop' tan SİNYAD'ın Mersinden de bir kurum / kuruluşun yürütmeye alınmasını teklif ettiklerini dile getirdi.

NÜSHED den Ferruh Yıldız her taraftan NKP ye katılım yapılabileceğini, uluslararası karşıt gruplarla iç içe olunmasının önemli olduğunu , mücadelemizin felsefesini yapmamız ve hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamız gerektiğini belirtti.

Derman Boztok ise halk sağlığı açısından konuya yaklaşılması, iletişim konusunda hassas olmamız , kırgınlıklarımızı dialog yoluyla çözmemiz ve çıkan yasanın bizi umutsuzluğa sürüklememesi gerektiğini dile getirdi.

İzmir NKP adına söz alan Mustafa Küçük tüm eylemliliklerde aynı insanların yer alması insanlarda eylem yorgunu yapmakta olup bu kişileri kaybetmemek kazanmak ve çoğalmak gerektiğini dile getirdi.Argümanlarımızı toplumla nasıl buluşturacağımızı sorgulamamız gerektiğini, basını bu konuda yeterince kullanamadığımızı belirten KÜÇÜK, elektronik ortamın bu süreçte kullanılabileceğini, okuma kültürü olmayan insanlarla toplantılar yapılabileceğini, okullara hatta kreşlere kadar çalışmalarımızı ulaştırmamız gerektiğini belirtti. Farklılıklarımızın zenginlik olarak görülmesi gerektiğini ve bunun bizi güçlendireceğini dile getirdi.

Jeoloji Mühendisleri Odası adına katılan Dündar Çağlar yasa çıktı diye yılgınlığa düştüğümüzü ama santralin daha kurulmadığını Sinoptaki sorunları çözerek bu süreci örgütlememiz gerektiğini dile getirdi.Merkez NKP nin müdahalesi ile tartışmaların tüketilmesi ve SİNYAD ın Sinop NKP nin içine alınmasının sağlanması gerektiğini dile getirdi. 12 Ağustosta yapılan Sinop ta anma etkinliklerinde nükleer karşıtlığını da eylemdirmek istediklerini dile getirdi. Küresel Eylem Grubu 1 Aralıkta Ankara ayağının yapılacağı eylem için duyuruda bulundu.

www.nukleerehayir.org

Haber No: 2302