-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Çıralı’ya Koruma Amaçlı İmar Planı
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 05-Aralık-2007
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’nın uzun yıllardır süren çalışmalarıyla, Akdeniz Havzası’nda sürdürülebilir turizmde “örnek uygulama” haline gelen Antalya-Çıralı’nın “Koruma Amaçlı İmar Planı” Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanarak yürürlüğe girdi.

Hazırlanması dahil, tüm süreçleriyle halkın katılımıyla hazırlanan plan, Bakanlık tarafından hazırlatılan ilk koruma amaçlı imar planı olması nedeniyle de önem taşıyor.

Çıralı'yı 1994 yılında deniz kaplumbağaları koruma çalışmaları kapsamına dahil eden WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), alanın önemli deniz kaplumbağası alanı olarak belirlenmesini sağladı. 1997-2000 yılları arasında Avrupa Birliği fonlarıyla yürütülen Türkiye'de Kıyı Yönetimi ve Turizm projesi kapsamındaysa; yöre halkına odaklanılarak, turizm ve doğa koruma konularında farkındalık yaratıldı; yapılan bilimsel çalışmalarla alanın doğal değerleri ortaya çıkarıldı. Proje sürecinde yöre halkına yönelik organik tarım, eko-turizm, yabancı dil, bilgisayar kursları düzenlendi. Yöre halkıyla koruma amaçlı imar planının temelleri için sayısız çalışma yapıldı.

Koruma Amaçlı İmar Planları, Çıralı gibi Doğal Sit statüsünde olan yerlerde yasanın gerekliliğidir. Ancak Türkiye'de gerek bütçe ve gerekse uygulama zorlukları nedeniyle yapılmaması, Sit alanlarında kaçak yapılaşmanın önünü açıyor. Çıralı'da planı onama yetkisine sahip olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, koruma amaçlı imar planının, yasalara uygun olarak yapılması görevini 1998 yılında Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na verdi. Planlama çalışmaları, yöre halkının da süreçlere katıldığı ve mevzuatın gerekliliklerini karşılayan, aynı zamanda Güney Antalya Bölgesi'nde deneyimli bir planlama grubu tarafından tamamlandı. 2000 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü'ne sunulan planın bir an önce onaylanması içinse 2006 yılında yöre halkı tarafından 302 dilekçe Bakanlığa verildi. Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından onanarak, 12 Ekim 2007 tarihinde Çıralı'da askıya çıkmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı; birinci ve ikinci derece tarım alanlarını, koruma alanlarını, orman arazilerini, hazine arazilerini, kıyı kenar çizgisini, yapılaşma sınırlarını, altyapı olanaklarını ortaya koyuyor. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak konuyla ilgili olarak; "1994 yılında Çıralı'da çalışmaya başladığımızda Çıralı her türlü tehdite açık muazzam bir doğal değer olarak karşımızda duruyordu. 13 yıl süren olağanüstü bir çalışmayla, ülkemize Koruma Amaçlı İmar Planı olan bir alan daha kazandırdık. Geçen süreç Çıralı'da organik tarımla parlayan bir kooperatif kurulmasından, turizmin gelişmesine, bilinçli yöre halkının özgüvenle hareket ederek, deniz kaplumbağalarına varıncaya kadar kendi alanlarını sahiplenmelerine uzanan gerçek bir başarı öyküsüdür. Bunu yörede yaşayan insanlarla başarmış olmamız en büyük değerdir."dedi.

Çıralı Koruma Amaçlı İmar Planı mevzuata uygun bir çalışma olup, onaylama ve uygulama Turizm ve Kültür Bakanlığı'na aittir. Demirayak konuyla ilgili açıklamalarına; "Her plan; bazı kesimlerde endişe yaratır, bu planın içeriğinden çok, yasaların, plan aracılığıyla uygulanır hale geliyor olmasıyla ilgilidir. Özel mülkiyet dışında, orman arazisinde mülkiyet hakkı ilan edenlerin bulundukları durumla ilgili olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumda çözüm ve yaptırım merciileri ilgili resmi kurumlardır. Plan, Çıralı'daki insanların mülkiyet hakkını yasal kılan, değerli hale getiren, bu eşsiz alanın dünyada "iyi uygulama" olarak daha da tanınmasını sağlayan ve Çıralı'nın geleceğini aydınlatan bir yasal araç olarak hem yörenin hem de ülkemizin hizmetindedir." şeklinde devam etti.

Bilgi için:
Deniz Şilliler Tapan, Basın ve Yayın Koordinatörü
dtapan@wwf.org.tr

Haber No: 2305