-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Türkiye Çevre Platformu’ndan Uyarı
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 12-Aralık-2007
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Türkiye Çevre Platformu (TÇP), Türkiye’nin tüm enerjisinin yenilenebilir enerji ile karşılanabileceğini vurguluyor ve uyarıyor: Aksi taktirde büyük bedeller bizi bekliyor!

TÇP, 8 Aralık Küresel Eylem Günü'nde yayınladığı "İklim değişikliğini Durdur, Türkiye Koyoto'yu İmzala" başlıklı basın açıklamasında şöyle dedi:
"Türkiye gecikmeden fosil yakıt kullanımını azaltmalı, emisyon artısını durdurmalı ve acil karbonsuzlaştırma seferberliği başlatmalıdır.
Aksi taktirde BM kararları haline dönüşen iklim değişikliğini önleme kararları gereği üstüne düşen uygulamaları gerçekleştirebilmek için ileride daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacaktır.*

Bali, Endonezya'da sürmekte olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı nedeniyle, 8 Aralık 2007 Küresel Eylem Günü için bir araya gelecek tüm eylemcileri destekliyoruz.
Bali'de süren tartışmalar müzakerelerin sürmesini, gelecek için bir gündem oluşturulmasını ve genelde küresel ısınmadan sorumlu endüstrileşmiş ülkelerin önümüzdeki dönemde kendi ülkelerinde daha sıkı önlemler almalarını sağlamayı hedefliyor.

Öngörülen çözümlerden bir tanesi teknoloji transferi konusu olarak belirginleşiyor. Yenilenebilir enerji ve enerjinin etkin kullanımından ve ilgili teknolojilerin gelişmekte olan ülkelere transfer edilmesinden söz edilirken, halen Türkiye benzeri ülkelere aktarılan çöp teknolojilerin ticaretinin durdurulmasından hiç söz edilmemektedir. Emisyon taahhütlerini yerine getirmek için endüstrileşmiş ülkeler iki yöntem kullanmaktadır.
Birincisi sağladıkları ihracat kredileri ile tahkim ve hazine garantisini de şart koşarak, terk ettikleri fosil teknolojileri ve kirletici yatırımları diğer ülkelere aktarmaktadırlar. İkincisi Temiz Gelişme Mekanizması ve Ortak Uygulama gibi esneklik mekanizmaları ile kendi ülkelerindeki indirimleri diğer ülkelerde daha az maliyetle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.

Türkiye gecikmeden fosil yakıt kullanımını azaltmalı, emisyon artısını durdurmalı ve acil karbonsuzlaştırma seferberliği başlatmalıdır. Aksi taktirde BM kararları haline dönüşen iklim değişikliğini önleme kararları gereği üstüne düşen uygulamaları gerçekleştirebilmek için ileride daha büyük bedeller ödemek zorunda kalacaktır.

Ayrıca Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları konusunda dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Halen Türkiye'de en ucuz ve temiz enerji üretme biçimi rüzgardan elektrik üretimidir. 1 Kasım 2007 de yapılan 78.000 MW kapasiteli rüzgar güç santralleri kurma müracaatı bunu kanıtlamıştır.

Türkiye'nin tüm enerji gereksinimleri 100% yenilenebilir enerji kullanımı ile karşılanabilir.
Hiç bir ek yatırım yapmadan ve hiç bir ek maliyet getirmeden Türkiye enerji tüketimini en az %50 azaltabilecek durumdadır. Bu ise Türkiye'nin karbonsuzlaşması için önemli bir adim olacaktır. Ancak bu amaca ulaşmak için Enerjinin Etkin kullanımı Yasası yaptırımları içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Türkiye Çevre Platformu olarak 8 Aralık Küresel Eylem Günü'nü destekliyoruz. TC Hükümetinin fosil ve nükleer santrallerin kullanımından vazgeçmesini, maliyetsiz enerjinin etkin kullanımı ve ucuz yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin önündeki engelleri kaldırmasını ve Kyoto protokolünü imzalamasını bekliyoruz."

Tanay Sıdkı Uyar,
Türkiye Çevre Platformu adına
Koordinatör
e-posta: tanayuyar@gmail.com

Haber No: 2323