-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
2009 Dünya Sosyal Forumu Sonuç Bildirgesi
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 27-Şubat-2009
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Dünyanın dört bir köşesinden gelen sosyal hareketler, doğa, toprak ve kültürün gasp edilmesine karşı direnişin sürdüğü Amazon Belém’de düzenlenen, 8. Dünya Sosyal Forumu’nda bir araya geldi.Forumun sonuç belgesine göre 28 Mart-4 Nisan 2009 tarihinde, Kapitalim ve Savaşa Karşı Küresel Eylem Haftası gerçekleştirilecek.

Forum sonuç belgesi aşağıdaki gibi:
Krizin üstesinden gelebilmek için, sorunun kökenine inerek, kapitalist sistemi ve ataerkil egemenliği bertaraf eden radikal bir alternatif oluşturmak üzere olabildiğince hızlı bir şekilde harekete geçmek zorundayız. Toplumsal ihtiyaçları karşılayan, doğaya saygı gösteren ve koşulsuz politik özgürlük bağlamında demokratik katılımı destekleyen bir toplum yolunda çalışmalıyız. Hem bireysel hem de kolektif, birbirlerinden ayrılamayan bütün sivil, politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarımızla ilgili uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamalıyız.
Bu çerçevede, olası en fazla popülariteye sahip bir mobilizasyona katkıda bulunarak aşağıdakiler gibi bazı acil önlemlerin uygulanmasını sağlamalıyız:

 • Bankacılık sektörünün tazmin edilmeksizin ve tam bir kamusal izlemeye tabi olacak şekilde ulusallaştırılması
 • Çalışma saatlerinin ücret kesintisi olmaksızın düşürülmesi
 • Gıda ve enerji üzerindeki hakimiyeti destekleyecek tedbirler alınması
 • Savaşların durdurulması, işgalci birliklerinin geri çekilmesi ve yabancı askeri üslerin kapatılması
 • Halkların egemenliğinin ve özerkliğinin hür irade hakları garanti edilecek şekilde kabul edilmesi
 • Herkesin toprak, iş, eğitim ve sağlık hakkının garantilenmesi
 • İletişim ve bilgi araçlarına erişimin demokratikleştirilmesi

 
Sosyal hareketler olarak, küresel ölçekte, özgürlükçü inisiyatifler geliştirmek gibi tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız.  Dünya nüfusu bu krizi sadece kitlelerin toplumsal mücadelesi ile aşabilir. Bu mücadeleyi yükseltmek için, bilinci artırmak ve tabandan yayılan bir mobilizasyonla çalışmak esastır. Sosyal hareketlerin karşı karşıya kaldığı önemli bir mücadele alanı, küresel mobilizasyonun tek bir noktada birleşmesini sağlamaktır. Baskı ve sömürüye karşı mücadele eden bütün hareketlerin tek bir noktada birleşmesinin desteklenmesi eylem becerimizi de güçlendirecektir.
Bu çerçevede, aşağıdaki etkinliklerin duyurusu şöyle:

 1. 28 Mart - 4 Nisan 2009 tarihinde, Kapitalim ve Savaşa Karşı Küresel Eylem Haftası düzenlemek.
  • 28 Mart - Anti-G20 Eylemleri;
  • 30 Mart - Savaş ve Krize Karşı Eylemler,
  • 30 Mart – İsrail’e Karşı Boykot, Yatırım Çekme ve Müeyyideleri Teşvik Amaçlı Filistin Halkı ile Dayanışma Günü;
  • 4Nisan - 60. Yıldönümünde NATO Karşıtı Eylemler
 2. Mobilizasyon için yıl boyunca yapılacak eylemlerin artırılması:
 • 8 Mart - Uluslararası Kadınlar Günü;
 • 17 Nisan - Uluslararası Gıda Günü;
 • 1 Mayıs - Uluslararası İşçi Bayramı;
 • 12 Ekim- Yaşamın Sömürülmesi ve Metalaştırılması Karşısında Tabiat Ana için Küresel Mobilizasyon
 1. Sardinya G8 Zirvesi, Kopenhag İklim Zirvesi, Trinidad ve Tobago’daki Amerika Kıtası Zirvesi gibi etkinlikler için direniş eylemleri planlama

Bu talepler ve inisiyatifler yoluyla, krize, radikal ve özgürlükçü çözümler sunarak karşılık veriyoruz.
Çeviren: Saniye Boran

Haber No: 2880