-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
“Dünyamızın Binyılı Projesi” Sonuçları Açıklandı
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 05-Mart-2009
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


İlk kez Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlıkları duyurulan ve 2001 yılında başlatılan “Dünyamızın Binyılı Projesi” tamamlandı ve proje sonuçlarının yorumunu içeren bir bildiri yayımlandı.

1360 uzmanın emek ve katkısıyla gerçekleştirilen proje hakkındaki bildirinin hazırlıkları, BM’e bağlı örgüt, uluslararası kongre ve toplantılara katılan hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile akademilerden, iş çevrelerinden seçilmiş temsilcilerden ve gönüllülerden oluşan Ekosistemin Binyılı Değerlendirme Kurulu tarafından yürütüldü.
Aşağıda Önsöz'ü Türkçe verilen PDF dokümanı olarak tam metni yer alan bildirinin önümüzdeki günlerde TÜBA tarafından Türkçe’ye tercüme edilerek özgün haliyle yayımlanması planlanıyor.
Ekosistem Binyılını  Değerlendirme Projesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri  Kofi Annan’ın 2000 yılında Genel Kurul’a sunduğu, “Biz İnsanlar: Birleşmiş Milletler’in 21. Yüzyıldaki Sorumluluğu” başlıklı  bir raporla  açıklanmıştı. 2001 yılında başlatılan bu proje, ekosistemdeki [çevresel] değişmelerin insan yaşamı, sağlığı ve refahı üzerindeki  etkilerinin bulunması ve insan hayatının korunması ile sürdürülmesi için gerekli bilimsel önlemlerin değerlendirilmesini amaçlıyor.

Binyılı Değerlendirme (MA) projesi, bütün dünyadan seçilmiş 1360 kadar uzmanın emek ve katkısıyla gerçekleşti.
Dünya ekosisteminin durumu ve sorunları üzerindeki bulgu ve değerlendirmeler dört  bölümde inceleniyor: a) Ekosistemdeki  eğilimler b) Gelecekle ilgili senaryolar c) Tahminler d) Yerkürenin alt düzeylerinde değerlendirmeler; ve sonuç olarak,  MA projesinin başlangıcında dile getirilen temel (hayati) sorunlara  çözüm  getiren  genel bir sentez. İş adamları gibi grupların sorun ve ihtiyaçları özgül raporlarda ele alınıyor.
Bulguların  geçerlik ve güvenirliğini  sağlamak amacıyla, Değerlendirme Raporu’nun her bölümü, hükümetler, bağımsız bilim insanları ve uzmanlar tarafından irdelendi.
Bu belge, BM’e bağlı örgüt, uluslararası kongre ve toplantılara katılan hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile akademilerden, iş çevrelerinden seçilmiş temsilcilerden ve gönüllü  kişilerden oluşan  Binyılı Değerlendirme Kurulu’nun bildirisi niteliğinde. (Kurul üyelerinin tam listesi ön kapağın arkasında bulunuyor.) 
Bu bildiri, Binyıl Değerlendirmesi (MA) Projesi bulgularının tam bir özeti olmaktan çok, bulgulardan çıkan sonuçların özet yorumu. Her dünya vatandaşı için yazılan rapor, daha ayrıntılı değerlendirme belgeleriyle tutarlı ve onların bir bölümü olarak okunabiliyor.

* Prof. Dr. Bozkurt Güvenç'in (TÜBA Şeref Üyesi) Çevirisi
Bildirinin tam metni: http://www.tuba.gov.tr/userfiles/image/haber/MABoard.pdf

Haber No: 2891