-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
REC Türkiye’den Acil Hareket Çağrısı
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 05-Mart-2009
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


REC Türkiye Direktörü Dr. Sibel Sezer Eralp; Kyoto Protokolü’ne katılım için alınan kararın ardından, tüm Türkiye için yeni bir süreç başladığını 2009 yılında şekillenecek yeni uluslararası anlaşma öncesinde ilgili bütün paydaşları harekete geçmeye çağırdı.

REC Türkiye Direktörü Dr. Sibel Sezer ERALP; “ 2012 öncesi ve sonrası uluslararası iklim değişikliği rejimine yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde atılacak adımların, daha net, geniş katılımlı, sürekli ve sistematik bir temel üzerinde ele alınmasını sağlayacak bir kurumsallaşmanın sağlanması, öncelikli bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, 2012 sonrası dönemde, halen Kyoto Protokolü’nun Ek-B Listesinde yer almayan diger OECD ülkeleri olan Güney Kore ve Meksika başta olmak üzere, benzer konumda olan diğer ülkelerle beraber “İleri Gelişmekte Olan Ülkeler” kategorisinde ele alınmasının sağlanması, Türkiye´nin, sera gazı salımlarının azaltılmasi, iklim değişikliğinin etkilerine uyum, teknoloji transferi ve finansman alanlarında ulusal koşullarına uygun yükümlülükler üstlenmesini ve haklar elde etmesini sağlayabilecektir. Yukarıda söz edilen alanlarda olumlu adımların atılması, Türkiye’nin karbon dostu bir ülke yolunda ilerlemesinin önünü açmasının yanında, halen uluslararası alanda yaşanmakta olan gerginliğin çözülmesine ve 2012 sonrası iklim degisikliği rejiminin daha kalıcı, geniş kapsamlı ve kararlı bir yapıya oturmasını sağlayabilecektir” dedi.

REC TÜRKİYE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
REC Türkiye, 2005-2008 döneminde Çevre ve Orman Bakanlığı’nın görevlendirilmesiyle eğitim, öğretim ve kamuoyu bilinçlendirme alanlarında Ulusal Odak Noktası olarak görev yapmıştır. Bu kapsamda, yürütülen uluslararası işbirlikleri sonucunda kamu sektöründe başta Çevre ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TBMM gibi kurumlarla yoğun bir eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü. Söz konusu çalışmalar, Türk sivil toplumunun ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalara daha etkin katılmasını kolaylaştırma yönünde önemli bir altyapı sağladı.
Daha fazla bilgi için; Yeşim Çağlayan REC Türkiye Bilgi Programı Yöneticisi yesim.caglayan@rec.org.tr ve İklim Değişikliği Uzmanı Gülçin Özsoy gulcin.ozsoy@rec.org.tr , Telefon: 0 312 491 95 30

Haber No: 2896