-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Buğday Derneği Halk Sağlığına Bakışı Sorguluyor
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 30-Nisan-2009
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Sorunların çözümünde interdisipliner yaklaşımın önem kazandığı günümüzde dünya halk sağlığı konusunda çalışanlar kendi konularını diğer üretim ve tüketim alanlarıyla ne kadar ilişkilendiriyor? BUĞDAY Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 27 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak 12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi’nin gündemi ile teorik ve pratik çıktıların neler olacağını sorguluyor. Sağlıklı bir toplum hayali olan BUĞDAY Derneği, koruyucu halk sağlığı olanakları, tıp hizmetinin adil paylaşımı ve tarımın halk sağlığı üzerindeki etkisiyle birlikte artan kanser oranları ve iklim değişikliği konularının kongrede ağırlıklı olarak tartışılması gerektiğini savunuyor.

Tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek amacıyla çalışmalar yapan BUĞDAY Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Victor Ananias konu ile ilgili şunları söylüyor:
“Dünya halkları, değişen güncel koşullarda sadece nüfus artışı ile değil, değişen kültür yapısı, üretim ve tüketim davranışlarının etkisi ile de çevre sağlığını ve kendi sağlığını zor duruma sokmuş durumda. BUĞDAY Derneği’nin çalışmalarında sağlık kavramı, kaybedildikten sonra geri kazanılacak bir değer değil, doğanın döngüleri içinde halihazırda tanımlanmış ve varolan; sadece saygı duyulması, korunması gereken bir değerdir”.

Bu bakış açısıyla BUĞDAY Derneği, aşağıdaki konuların 12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi gündeminde ne kadar yer aldığını ve bu konulardaki teorik ve pratik çıktıların neler olacağını sorguluyor:

  • KORUYUCU HALK SAĞLIĞI OLANAKLARI

Dünya halklarının, ekonomik ve fiziki koşullarındaki farklılıklar dikkate alınmaksızın ekonomik ve sosyal bağımlılık yaratılmadan koruyucu halk sağlığı ile ilgili sahip oldukları olanakarı geliştirmek için strateji ve eylem planları,

  • DÜNYA KAYNAKLARININ AŞIRI KULLANIM VE TÜKETİMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ

Gelişmiş ekonomilerin dünya kaynakları üzerinde ekonomik güçlerinden dolayı sebep oldukları daha fazla kullanım ve tüketim sonucundaki halk sağlığının üzerindeki etkilerinin sorgulanması ve olumsuz etkilerinin telafisi ile ilgili yapılanlar, planlananlar

  • TIP HİZMETLERİNİN DÜNYA HALKLARI ARASINDA ADİL PAYLAŞIMI

Rekabet ekonomisinin kuralları ile gelişen tıp biliminin ve sektörünün dünya halk sağlığına hizmet etmesinin paylaşım açısından sorgulanması ve bunun adil şekilde paylaşımı için alınan önlemler,

  • TARIMIN HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN FARKINDALIĞI

Dünyada en çok doğal alanı ve doğal kaynağı kullanan üretim aktivitesi olan tarım faaliyetlerinin doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığını etkileri.  Tarım’ın çevre sağlığı sürdürülebilirliği üzerindeki etkisinin sağlık bilimciler tarafından ne kadar dikkate alındığı, bu konunun hangi oranda rekabetçi tarımsal üretimin yada halk sağlığı biliminin konusu olduğu,
BUĞDAY Derneği tıp yada halk sağlığı konusunda doğrudan çalışan bir kurum olmamakla birlikte yaptığı çalışmalar gereği halk sağlığını önemsiyor. Bu nedenle Halk Sağlığı Kongresi’nin sonuçlarını önemsiyor, üyelerine ve kamuoyuna duyurmak istiyor.

Halk Sağlığı Kongresinde Neler Tartışılmalı?

BUĞDAY Derneği aşağıdaki konu başlıklarının kongrede öneri paragrafı haline gelmesi ve verilerle zenginleştirerek gerçekler halinde sunulması gerektiği görüşünde. (Artan kanser oranı iklim değişikliği, FAO, WHO, DTÖ verileri)
Dünya Kanser Raporu'na göre, 2030 yılında kanser birinci ölüm nedeni olacak. Kanser vakalarındaki artış yüzde 50'yi bulacak ve her yıl 15 milyon kişi kansere yakalanacak. Artıştaki en önemli risk faktörlerinden biri beslenme.  Fast-food'lar, gazlı içecekler, kanserojen içeren gıdalar, tarım kimyasalları ile kirlenen yiyeceklerle beslenmenin sağlık açısından riski artırdığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda.
Bununla birlikte iklim değişikliği ile de birçok hastalığın oranı artacak. Alerjik vakalarda artma görülecek, bağışıklık sistemi zayıflayan bireyler, değişen iklim koşullarından olumlu şekilde etkilenen patojen bakteri ve virüslerle hastalananların sayısında artış olacak.
Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Nata Menabde EurActiv’e verdiği demeçte iklim değişikliğinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri gözlemlenirken Avrupa Birliği’nde (AB) bulaşıcı hastalıklara karşı erken uyarı ve takip kapasitesinin arttırılarak bu konuda halk ile sağlıklı bir iletişim kurulması için gayretlerin arttırılacağını açıklandı.
Avustralya Çevre Doktorları'nın  Dünya Sağlık Gününde yayınladığı raporun odağı iklim değişikliğinin yol açtığı ters etkilere karşı sağlığın korunması idi. Rapora göre önümüzdeki 10 yıl içinde özellikle çocuk ve yaşlılar yükselen hava sıcaklığının tehdidi altında olacak. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda bilinçliliği artırmayı hedefleyen grubun raporunda, 2020 yılında Avustralyalı doktorlar ve diğer sağlık görevlilerinin iklim değişikliğiyle bağlantılı pek çok hastalıktan mustarip hastalarla uğraşacağı vurgulanıyor.

Bilgi için: BUĞDAY Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği 0.212. 252 52 55

Haber No: 3015