-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
TMMOB Odası: “Vazgeçmeyecekler ama Biz de Vazgeçmeyeceğiz!”
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 08-Ocak-2010
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


TMMOB Odası Peyzaj Mimarları, Bartın halkının onurlu mücadelesine destek verirken, Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez, 4 Şube, 13 Temsilcilik ve 18 PMOGenç Temsilciliği ile "TERMİK SANTRALE HAYIR" diyor.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bartın Valiliği internet sayfasından detayları ile öğrendiğimiz Amasra‘ya termik santral projesi tanıtım dosyasında belirtilen yatırım ile ilgili endişelerini dile getirdi.
“Hepimizin çok yakından takip ettiği süreci özetlersek:
•·         "Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Askı Süresi İçerisinde Gelen İtirazlara İlişkin Değerlendirme Tablosu"nda görüleceği üzere ilgili firmanın 10.06.2009 Tarihli "1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı‘nda Bartın İli-Amasra İlçesi- Tarlaağzı Mevkii‘nde Ayrılan Turizm Alanı‘nın, Bu Alanda Amasra Termik Santrali Yapılmasının Planlandığı Gerekçesiyle Kaldırılması, Bölgenin de Turistik Bölgeden Çıkarılması" talebi kabul edilmemiştir.
•·         Aynı plan, revizyonları ile 02.10.2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanan bilgiye göre de Bakanlık söz konusu alanla ilgili ÇED sürecini başlatmıştır.
Biz de soruyoruz;  Çevre Düzeni Planı‘nda kabul görmemiş, plana işlenmemiş bir yatırımın ÇED sürecinin başlatılmasının anlamı ve nedenleri nedir?
Bartın halkının bu konuda ki tereddütlerini kim giderecektir?
Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü‘nün internet sayfasından ülkemizde planlanan yatırımlar için hazırlanmış ÇED Raporlarının içeriklerinin birbirinin aynı, sadece lokasyon ve birkaç verinin değiştirilerek sunulduğu ile ilişkin kanılar var iken, Özellikle enerji yatırımlarının doğal ve kültürel kaynaklarımızın yok olması pahasına çevresel etkilerin azaltılarak ve birçok raporda benzer önlemlerin tarif edilip uygulanmadığını da görmekte iken, Bakanlığa ait ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından halen ihaleleri devam eden 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarına bu devletin kaynaklarını aktarırken, bir taraftan da tıpkı Zonguldak-Bartın-Karabük planı örneğinde olduğu gibi planda yer almayan yatırımlar için, örneğin Amasra‘ya Termik Santral için kendi yaptırdığınız planı görmezden gelip, ÇED süreçlerini başlatmanın sebebi ile ilgili halkımızı ikna edebilecek bir terminolojiniz var mıdır?
Peyzaj Mimarları Amasra‘da Termik Santrale HAYIR diyor.
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Yönetim Kurulu

Haber No: 3697