-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Türkiye’nin İklim ‘Stratejisi’ Umutları Suya Düşürüyor
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 08-Ocak-2010
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi’ni yetersiz, taahhüt vermeyen, yol haritası çizmeyen, gelişmiş ülkelerden taleplerini belirtmeyen, sorumluluk almayan ve vizyonsuz olarak nitelendirdi.

Emisyon artış hızında dünya rekortmeni olan Türkiye, bugün Ulusal İklim Değişikliği ‘Stratejisi’ni kamuoyuyla paylaştı. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda herhangi bir taahhüt vermeyen, uluslararası anlaşmadan beklentilerini ve yükümlülüklerini ortaya koymayan strateji dokümanında, kömür kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmak gibi olumsuz açıklamalar da yer alıyor. Stratejide, yenilenebilir enerjinin payının artırılmasında baraj yapımına vurgulanıyor. WWF-Türkiye, Türkiye’nin güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir potansiyellerinin eşzamanlı uygulamaya konması gerektiğini belirtiyor. Stratejide, nükleer enerji bir çözüm olarak ele alınıyor. Ancak WWF-Türkiye; nükleer enerjinin güvenlik sorunu, nükleer çoğalma ve sosyal kabul edilebilirliğe ilişkin endişeler nedeniyle bir seçenek olarak değerlendirilmemesini öneriyor. Stratejide enerji yoğunluğunun ne kadar azaltılacağı, enerji verimliliği uygulamalarının nasıl gerçekleşeceği, ulusal düşük karbon eylem planı, ulusal uyum eylem planı, temiz kalkınma mekanizmalarından nasıl yararlanabileceği konuları belirsiz.

Küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için gelişmiş ülkeler üzerlerine düşen görevi sayısallaştırılan emisyon azaltım hedeflerine imza atarak yerine getirmelidir. Gelişmekte olan ülkeler 2020 yılında yapacakları azaltım miktarlarını müzakere etmeye başlamış durumdadır. Türkiye Ek-B ülkeleri arasında bulunmadığı için sayısal emisyon azaltım hedefi verme durumunda değildir. Ancak, konumunu belirleyerek küresel sözleşmede taahhütte bulunmalıdır. Sessiz kalmak küresel sıcaklığı 2 derecenin altına indirmek için bir çözüm değildir. 

Kaynak: WWF Türkiye

Haber No: 3700