-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Morales’ten İklim Değişikliği Referandumu
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 23-Ocak-2010
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Kopenhag Zirvesinde devlet başkanları ve kıtalar arasındaki büyük görüş farklılıkları nedeniyle bir anlaşmaya varılamaması üzerine, dünya halklarına fikirlerini sormak ve onların önerileri doğrultusunda harekete geçmek gerektiğini düşünen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales hazırladığı referandumu tüm dünya halklarının değerlendirmesine sundu

Latin Amerika’nın sosyalist liderleri, iklim mücadelesinin de öncüleri olduklarını Kopenhag İklim Zirvesi’nde bir kez daha göstermişler ve tüm dünya devletlerine anlamlı ve önemli çağrılarda bulunmuş, somut önerileriyle toplantıya damgalarını vurmuşlardı. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales tarafından daha önce Birleşmiş Milletler’e öneri şeklinde sunulan, Toplantı’da da dile getirilen “Toprak Ana’nın Hakları Evrensel Beyannamesi” de radikal önlemler içeren, kapsamlı bir öneri raporu olarak değerlendirilmişti. Morales, gene Toplantı’da yaptığı konuşmada kapitalizmin yok etme tehdidiyle karşı karşıya bulunan Pachamama’yı (Toprak Ana) kurtarmak için tüm dünya halklarına açık bir referandumdan söz etmişti.
Referandumu desteklemek için yanıt verilmesi istenen sorular şunlar:

  • Toprak Ana’nın Haklarını tanıyarak doğa ile yeniden uyum sağlamak gerektiği fikrine katılıyor musunuz?
  • Kapitalist sistemin sunduğu aşırı tüketim ve israf modelini değiştirmek gerektiği fikrine katılıyor musunuz?
  • Isının 1 santigrattan daha fazla artmaması için gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltması ve tekrar massetmesi gerektiği fikrine katılıyor musunuz?
  • Savaşlara harcanan tüm kaynakların gezegeni korumak için kullanılması ve savunma harcamalarına ayrılan bütçeden daha fazla bir bütçenin iklim değişikliğine ayrılması gerektiği fikrine katılıyor musunuz?
  • Toprak Ana’yı tahrip edenleri yargılamak üzere bir İklim Mahkemesi’nin kurulması gerektiği fikrine katılıyor musunuz?

 

Referanduma katılmak ve yorumunuzu paylaşmak için:

portalmre.rree.gov.bo/cumbre/Referendum.aspx

Haber No: 3715