-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
“Doğa Ana Hakları” Metni
Kategoriler: Yaşam ve Kültür
Tarih: 07-Mayıs-2010
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Nisan ayının sonunda Bolivya’nın Koçabamba şehrinde yapılan İklim Değişikliği ve Doğa Ana Hakları Dünya Halkları Konferansı’nın sonunda ortaya çıkan Halkların Anlaşması metni aşağıdaki gibi:

“Bugün Doğa Anamız yaralı ve insanlığın geleceği tehlikede.

Eğer küresel ısınma Kopenhag Anlaşması’nın yol açabileceği gibi 2 santigrat dereceden daha fazla artarsa, Doğa Anamıza verilen hasar yüzde 50 olasılıkla tümüyle geri dönüşsüz olacak. türlerin yüzde 20 ile yüzde 30’u yok olma tehlikesi altında....

Sanayi devriminden bu yana hızlanarak insanın ve doğanın boyun eğdirilmesini ve yok edilmesini temel alan ataerkil bir uygarlık modelinin nihai kriziyle karşı karşıyayız. Kapitalist sistem, rekabet, ilerleme ve sınırsız büyüme mantığını bizlere empoze etmiş durumda. Bu üretim ve tüketim modeli, insanı doğadan ayırarak ve doğa üzerinde egemenlik mantığını dayatarak sonu olmayan bir kâr arayışında. Su, toprak, insan genomu, kâdim kültürler, biyoçeşitlilik, adalet, ahlak, insan hakları ve yaşamın kendisi dahil herşeyi metaya dönüştürüyor....

İnsanlık büyük bir ikilemle karşı karşıya: ya kapitalizmin, yağma ve ölümün yoluna devam edilecek ya da doğa ile uyum ve yaşama saygı yolu seçilecek.

İnsanlar arasında ve doğa ile uyumu yeniden sağlayan yeni bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Bu sistemin doğa ile dengeli olması için öncelikle insanlara arasında eşitlik olmalı. Dünya halklarından “İyi Yaşam” düşünce ve pratikleriyle kabul görmüş yerli insanların bilgi, bilgelik ve kâdim pratiklerinin iyileştirilmesi, yeniden değerlendirilmesi ve güçlendirilmesini öneriyoruz. Doğa Ana’yı bölünmez, birbirimize bağımlı, birbirimizi tamamlayıcı ve ruhsal bir ilişkiye sahip olduğumuz canlı bir varlık olarak tanımlıyoruz. İklim değişikliğiyle yüzleşmek için, Doğa Ana’yı yaşam kaynağı olarak tanımalı ve aşağıdaki prensipleri temel alan yeni bir sistem oluşturmalıyız.”

Metnin tamamı için: http://www.acikradyo.com.tr/i/img/Aciksite%20Admin/Halklarin_Anlasmasi.pdf

Kaynak: Açık Radyo

Haber No: 3941