-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Kopyalanmış Gıda Ürünlerine AB'den Yasak Geliyor
Kategoriler: Gıda ve Tarım
Tarih: 16-Temmuz-2010
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Avrupa Parlamentosu (AP) 7 Temmuz’da kopyalanmış hayvanlardan elde edilen et ve süt mamullerinin kullanılmasına karşı çıkarak Komisyon’a bu tür ürünlere yasak getirilmesi için baskı yaptı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Yeni Gıdalar Düzenlemesi Mayıs 1997’de kabul edilmişti. Ancak o tarihten bu yana nanoteknoloji yoluyla geliştirilen gıdalar yönergenin kapsamında yer almıyor. Yönerge AB dışında tüketilen gıda maddelerini de kapsamıyor.

2002’de yapılan ilgili istişareler sonrasında Avrupa Komisyonu Ocak 2008’de yönergede değişikliğe gidilmesi çağırısında bulundu.

Komisyon’un amacı “güvenilir ve yeni ürünlerin AB pazarına daha hızlı girişini sağlamak” şeklinde açıklanırken yeni tür gıdaların ve gıda üretim tekniklerinin geliştirilmesini de teşvik ediyor.

Söz konusu düzenleme merkezi yetki sisteminin oluşturulması yeni ürünlerin ruhsat sürelerinin hızlandırılması ve işlemlerin basitleştirilmesi bekleniyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) yeni elde edilen gıdalarla ilgili risk değerlendirmelerinden sorumlu olacak ve değerlendirmeler sonucu güvenilir bulunan gıdalara Komisyon’un ruhsat vermesini isteyecek.

Birlik içerisinde üretilen ve tüketilen yeni tür gıda ürünlerine ilişkin bir liste EFSA’nın değerlendirmeleri sonrasında açıklanabilir.

Çarşamba günü yapılan oylamada milletvekilleri ilk okumada kopyalanmış hayvanlardan ele edilen gıda türevlerine metinde yer verilmemesini kararlaştırdılar.

Komisyon ve AB üyesi ülkeler yeni tür gıdaların satışlarıyla ilgili bir düzenlemenin de gerekli olduğuna inanıyor.

Ancak AP üyeleri bu noktada daha kısıtlı bir yaklaşım izleyerek Komisyon’dan kopyalanmış hayvanlardan elde edilen ve yasaklı gıdalara ilişkin ayrı bir yasal tasarısı hazırlamasını istiyor.

AB üyelerinin meclisin kararını reddetmesi durumunda uzlaşma için bir koalisyon girişimi başlatılacak.

Bu arada meclis hayvan kopyalamadan elde edilen bütün gıda türlerinin satışlarına ilişkin bir moratoryum talebinde bulundu.

Komisyon’un yeni tür gıdalarla ilgili düzenleme taslağı sadece klonlanmış hayvanlardan doğrudan elde edilen ürünleri kapsıyor, bu hayvanların yavrularında elde edilecek ürünleri kapsamıyor. AB üyesi ülkeler ise her iki grubun da aynı yasa altında ele alınması talebinde bulunuyor.

Risk değerlendirmelerine kadar ‘nanogıda’ya geçit yok

Nanogıdalarla ilgili olarak AP aynı derecede titiz davranıyor. Benzer gıdaların da AB düzenlemelerine tabi olması gerektiğini belirten meclis üyeleri nanogıdaların kullanımı için risk değerlendirmeleri sonucunda bu tür gıdaların güvenilir olduğu anlaşılıncaya kadar moratoryum çağırısında bulunuyor.

Ayrıca AP etiketlemenin de daha açık-seçik yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ticari sorunlar

Klonlama sonrasında elde edilen güvenli gıda türevleri henüz AB veya ABD yetkili makamlarında sorgulanmıyor.

Ancak Amerikan Gıda ve İlâç İdaresi Amerikalı çiftçileri kopyaladıkları hayvanları geçiş dönemi sonuna kadar piyasaya sürmemeleri konusunda uyarıyor. Amerikan Tarım Bakanlığı ilgili sanayi kesimleriyle yürütülen çalışmalarla bu tür ürünlerin piyasaya yumuşak ve sorunsuz geçişini hedefliyor.

AP’ın çağrısı klonlanmış hayvanlardan elde edilen gıda maddelerinin tamamen yasaklanması doğrultusunda. AB’nin 27 üye ülkesi de meclisle paralel düşüncede olursa gelecekte Atlantik ötesi gıda ticaretinde bu durum sorun yaratabilir.

AB-ABD gıda ve tarım sektörü ticaretinde genleriyle oynanmış organizmalar, hormonlu et ve beyazlatılmış tavuk ürünleri sorun yaratıyor.

Taraflar

AP üyesi Kartika Liotard yeni tür gıdaların meclis düzenlemelerine tabi tutulmasıyla ilgili çalışmalara yön verirken “Avrupa Parlamentosu’nda açık bir çoğunluk klonlanmış hayvandan elde edilen gıda ürünlerine ahlaken karşı çıkıyor. Bu hayvanlar hastalıklar, biçim bozuklukları ve erken ölümler nedeniyle acı çekiyor. Milletvekilleri yıllardır uygun bir düzenleme getirilmesi çağırısında bulunuyor. Artık Komisyon’un bu konuda meclise ve vatandaşlara kulak vermesi gerekiyor” dedi.

2008-Eurobarometer sonuçlarına göre Avrupalıların büyük bir çoğunluğu hayvanların klonlanması fikrine karşı çıkıyor. Liotard bu bilgiye göndermede bulunarak “Komisyon artık çoğunluğun isteğini görmemezlikten gelemez” diyor.

“Komisyon’a klonlanmış hayvanlardan elde edilen gıda ürünleri ile onların yavrularından elde edilen ürünler için ayrı ayrı düzenlemeler hazırlaması için baskı yapmaya devam edeceğiz. Çevrenin, hayvan sağlığı standartlarının ve tüketicinin korunumu açısında bu önemli.”

Fransız ALDE üyesi Corinne Lepage gıda güvenliği ile ilgili herhangi bir endişe söz konusu olmasa da hayvan neslinin sürekliliği, biyo çeşitlilik ve moral değerler açısından endişenin söz konusu olduğuna dikkat çekti.

İskoçyalı muhafazakâr Struan Stevenson klonlanmış hayvanlardan elde edilen gıda ürünlerinin ithalatının yasaklanmasından memnunluk duyduğunu söyledi.

Yayımladığı basın bildirisinde Stevenson yürürlükteki AB kanunlarının klonlanmış hayvanların yalnızca üçüncü nesli ve daha sonraki nesillerinden elde edilecek gıda ürünlerinin satılmasına izin verdiğini ancak bu tür kuralların Amerika, Kanada, Arjantin ve Brezilya önde gelen et ihracatçısı ülkelerde uygulanmadığına dikkat çekti. “Klonlama yaygınlaşıyor ve düzenlemeye tabi değil.”

“AB dışındaki ülkelerle bir ticaret savaşı başlatmak niyetinde değilim. Ama ihracata devam etmek istiyorlarsa bizim standartlarımızı takip etmeliler. Bilimsel bir test yapmak mümkün değilse bütün ithal etlerde ‘bu ürün klonlanmış bir hayvandan elde edilmiş olabilir’ etiketinin kullanılması gerekiyor. Böylece AB’li tüketici satın alıp almamak konusunda kendi özgü iradesini kullanmış olur.”

Kaynak: www.euractiv.com

Haber No: 4047