-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Eğirdir Gölü’nü sürdürülebilir tarım koruyor
Kategoriler: Doğa Koruma
Tarih: 16-Kasım-2012
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


WWF-Türkiye’nin Siemens Ev Aletleri’yle Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su gölü ve doğal içme suyu havzası olan Eğirdir Gölü’nü korumak için yürüttüğü Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi’nin ikinci aşamasında tarımsal kirlilikle mücadele ediliyor.

 

Eğirdir Gölü ülkemizin ikinci büyük tatlı su gölü ve doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip bir sulak alan. Ancak, çevresindeki tarımsal faaliyetlerde aşırı miktarda kimyasal ilaç ve gübre kullanımı nedeniyle Eğirdir Gölü tehdit altında. Bu sorundan yola çıkarak Siemens Ev Aletleri’nin desteklediği ve WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Proje’nin ikinci aşamasında bölgedeki en önemli ekonomik faaliyet olan elma üretiminde sürdürülebilir yöntemlerin kullanılması amaçlanıyor. Böylece, Eğirdir Gölü’ne ulaşan tarımsal kirliliğin azaltılması hedefleniyor.

 Proje kapsamında belirlenen pilot köy olan Esinyurt Köyü’nde doğru ilaçlama ve sulama takvimlerinin oluşturulması için ilaç hazırlama ünitesi kuruldu. 500 dekarlık alanda pilot uygulamalar, çiftçi, kadın ve çocuklara yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Ayrıca tarımsal ilaç kullanımını ihtiyaç duyulduğu kadar azaltmak için Bilgisayarlı Erken Uyarı ve Hava Tahmin Sistemi kurulması ve elma iç kurduyla mücadele için Biyo-teknik Mücadele Yöntemleri’nin yaygınlaştırılması da projenin ikinci aşamasının hedefleri arasında yer alıyor.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak projeyle ilgili “Siemens Ev Aletleriyle Eğirdir Gölü’nü koruma vizyonuyla yürüttüğümüz projenin ilk aşamasında tarım, turizm ve balıkçılık sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik pek çok çalışma gerçekleştirdik. Şimdi ise Göl’ü tehdit eden en büyük sebep olan zirai ilaç kullanımının azaltılmasına odaklandık. Pilot çalışmaların yaygınlaştırılması ile göl havzasındaki kirliliğin %40’ı aşan oranlarda azaltılması mümkün.” diyerek görüşlerini dile getiriyor.

Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ayşe Özkaya ise “Eğirdir Gölü’ndeki sorun sadece suyun kirlenmesi değil, kirlenmeye bağlı olarak sosyoekonomik dengelerin bozulması ve yöre halkının tarım, turizm ve balıkçılık kaynaklı gelirlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalması. Bu sebeple Eğirdir’deki kirlenmenin küçümsenmeyecek bir çevre sorunu olduğunu düşünüyor ve WWF-Türkiye ile birlikte kurumsal sosyal sorumluluk vizyonumuzla bölgede iyi tarım uygulamalarını yerleştirmeye çalışıyoruz.’’dedi. 

Daha fazla bilgi için:

Berivan Dural, İletişim Yönetmeni, WWF-Türkiye

bdural@wwf.org.tr

www.wwf.org.tr

T: o212 528 20 30  F: 0212 528 20 40

 

Notlar:

 Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesinin 1.Aşamasının çıktıları:

 Tarım: Gelendost İlçesi’nde kurulan tarımsal ilaç hazırlama üniteleri ve tarımsal ilaç ambalajı depolama istasyonu sayesinde yılda beş ton ilaç ambalajı atığı depolanıyor ve uygun yöntemlerle bertaraf ediliyor. Böylece; ilaç hazırlanması ve ambalajların gelişigüzel bertarafı sonucu oluşan kirlilik %50’yi aşan oranlarda azalıyor. Tarımsal ilaç hazırlama ünitelerinden 500, ilaç ambalajı depolama istasyonundan 1000’i aşkın çiftçi yararlanıyor. Ayrıca, Proje’nin ilk aşamasında zirai ilaç kullanımında pilot uygulama yapıldı. Tarımsal mücadelede biyo-teknik yöntemlerin kullanıldığı 120 dekarlık pilot alanda 2010 elma sezonunda kullanılan ilaç miktarı % 20 azaldı, nitelikli verim %15 arttı.

 Turizm: Turizmdeki olumsuz gidişi tersine döndürmek için kamu kurumları, belediyeler, turizm sektörü ve sivil toplumu içine alan, katılımcı bir işbirliği modelinin oluşturulması için adımlar atıldı. “Eğirdir Gölü’nün Elçileri” ve “Eğirdir Gölü’nün Ev Sahipleri” eğitimleriyle göl havzasında turizmle ilgilenen 45 kişi sürdürülebilir turizm konusunda yetiştirildi. Ankara’nın Nallıhan İlçesi’ne düzenlenen alan gezisi sayesinde kamu kurum temsilcileri ile işletmeciler ilk kez yapıcı bir platformda bir araya geldi. Oluklacı Patikası ıslah edildi. Oluklacı Patikası’nın ıslahının tamamlanması ve Eğirdir Gölü Ekoturizm Haritası’nın hazırlamasıyla bölgedeki potansiyeli tanıtan ve hayata geçiren çalışmalar başladı.

 Balıkçılık: Proje kapsamında hazırlanan Eğirdir Gölü Balıkçılık Raporu ve Sürdürülebilir Balıkçılık Rehberi ve 2009-2010 yıllarında düzenlenen eğitimler ile 300 civarında balıkçıya ve ilgili kurumlara ulaşıldı. Eğitim çalışmalarıyla balıkçılar ve karar vericiler arasında iletişimi sağlayan kolaylaştırıcılık rolü üstlenildi.

 

Projenin sonuçları bölgede meyvelerini toplamaya başladı;

·         Eğirdir’deki balıkçıları bilinçlendirme çabaları sayesinde Göl’de balıkçılık canlandı. 2010 yılının yaz döneminde kerevit yasağı bir aylığına kaldırıldı ve 550 tonluk kota getirildi. Önümüzdeki dönemde sazan ve sudak avına da izin verilmesi bekleniyor.

·         Turizm sektörü, örgütlü bir model ortaya koyması gerektiğinin farkına vardı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı bölgede eko-turizmi destekleyecek projelere destek oluyor.

·         Eğirdir Gölü Yönetim Planı ve Isparta Yerel Sulak Alan Komisyonu Türkiye’de türlerinin en iyi örnekleri arasında kendilerine yer buldu.

Haber No: 5896