-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Orkinosların Artık Bir Şansı Var
Kategoriler: Biyolojik Çeşitlilik
Tarih: 21-Kasım-2012
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Fas’ta düzenlenen 18. Uluslararası Atlantik Komisyonu (ICCAT) toplantısı tamamlandı. Toplantıda avcılık kotalarının artırılmamasına karar verildi.

Fas’ta düzenlenen 18. Uluslararası Atlantik Komisyonu (ICCAT) toplantısı tamamlandı. Toplantıda avcılık kotalarının artırılmamasına karar verildi.

12-19 Kasım tarihlerinde yapılan 18. ICCAT toplantısının kapanışında, bilim komitesinin önerileri dikkate alınarak 2013’den itibaren yıllık avlanma kotasının 13,500 tonda kalmasına 48 ülke tarafından karar verildi. Avlanacak miktarın yıllık 12,900 ton ile 13,500 ton arasında kalmasının, stokların yenilenmesini sağlayabileceğini öne süren biliminsanları, stoklardaki yenilenmenin hızı ve süreci hakkındaki bilinmezliklerden duydukları endişeyi de dile getirdiler.

Bu toplantının, orkinosun korunması konusunda ICCAT tarafları için de gerçek bir samimiyet testi olduğunu söyleyen WWF-Akdeniz, Balıkçılık Sorumlusu Dr. Sergi Tudela, kısa vadeli menfaate dayalı sürdürülebilir olmayan balıkçılık uygulamalarına karşı bilimsel verilere dayalı yeni kararların Avrupa Birliği önderliğinde ön plana çıkarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Buna karşılık, ICCAT’in yasa dışı, düzensiz ve kayıtsız balıkçılıkla ilgili konulara yeterince eğilmediğini belirten Tudela, 10 yıldan bu yana orkinosa yönelik tehditlerin önlenmesi için çalışan WWF’in, yaptığı araştırmalarla türün popülasyonundaki düşüşü gözler önüne serdiğini söyledi. WWF tarafından 2000-2010 yılları arasında yaptırılan yeni bir araştırmada, 18.704 ton canlı mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu’nun ICCAT’ın bilgisi dışında Panama üzerinden satıldığı ortaya çıkarıldı ve belgeler ICCAT’a sunuldu. Toplantıda bu konuda herhangi bir karar alınmadı. Ancak biliminsanları, karar vericiler ve balıkçılık endüstrisi işbirliği ile yürütülen çalışmalar, mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu hakkındaki kötü senaryoların değişmeye başladığını gösteriyor.

Tudela sözlerine şu şekilde devam etti: “Karar vericileri gelecek yıllarda da bilimsel veriler doğrultusunda ilerlemeleri konusunda teşvik ediyoruz. Ancak bu şekilde, Doğu Atlantik ve Akdeniz mavi yüzgeçli orkinos stoklarının kendilerini tamamen yenileme şansı olacaktır. WWF, yasadışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını bundan sonraki yıllarda da sürdürecektir.”

Komisyondan çıkan kararın umut verici olduğunu belirten WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem, yasadışı avcılığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de denizel canlı yaşamını tehdit eden en önemli etkenlerden biri olduğunu ve bu gibi kararlar sayesinde balık stoklarının toparlanabileceğini söyledi. Kalem, “Avcılığa getirilecek çeşitli sınırlamalar, yeni düzenlemeler veya oluşturulacak balıkçılığa kapalı alanlar ile denizel biyolojik çeşitlilikte azalmanın önüne geçilebilir ve balıkçılığın uzun vadede sürdürülebilir olması sağlanabilir. Biz de WWF-Türkiye olarak çalışmalarımızı bu hedefler doğrultusunda sürdürüyoruz.” dedi.

 

Daha fazla bilgi için:

Berivan Dural

bdural@wwf.org.tr

0212 528 20 30

  

Notlar:

Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonu (ICCAT) tüm Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’de -uzun kanat orkinos (Thunnus alalunga), kocagöz orkinos (Thunnus obesus) sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares), mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus), çizgili orkinos (Katsuwonus pelamis) ve kılıçbalığı (Xiphias gladius) da dahil olmak üzere- orkinos ve benzeri türlerin korunması ve avlanmasıyla ilgili düzenlemeleri yapan hükümetler arası kuruluştur.
Üye ülkelerden gelen istatistikleri derler, stok sayımı çalışmaları ile araştırmaları koordine eder, bilimsel verilere dayalı öneriler geliştirir ve alınması gereken idari tedbirler konusunda taraflar arasında uzlaşma mekanizması sağlar ve bu konularla ilgili yayınlar yapar. ICCAT’e taraf ülkelerin temsilcileri, orkinos avı ile ilgili kotalar, avlanma zamanları ve süreleri, avlanma kotaları ya da ticari yaptırımlar gibi konuları değerlendirip gerekli kararları almak üzere her yıl bir araya gelir.

Mavi yüzgeçli orkinos

Etkileyici bir tür olan mavi yüzgeçli orkinos 4 metre uzunluğa ve ortalama 250 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Göçmen bir tür olan bu balıklar, Kuzey Atlantik’ten Afrika’nın güney batısına, ve Norveç’in doğusuna kadar geniş bir coğrafi alanda yaşarlar ve üremek için Meksika Körfezi ile Akdeniz’e gelirler. Uzun ve hızlı bir yüzücü olan orkinos Atlantik Okyanusunu 60 günden daha kısa bir sürede geçebilir. Saatte 2.8 – 7.4 km/saat hızla yüzer ve avını kovalarken 70-100 km/saat hıza çıkabilir.  Üremek için binlerce yıldan beri Akdeniz’e gelen bu inanılmaz tür son on yıldır aşırı avcılıktan dolayı tükenme tehdidiyle karşı karşıya.

 

Haber No: 5914