-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
Değerlerimiz

•    İnsanı doğadan ayırmaz. Bütüne bakar… Ve çalışmalarını bütünün parçası olduğumuz fikrinden hareketle bütüne katkı sağlayacak bir kapsamda yürütür.
•    Dürüstlük, içtenlik/samimiyet ve güvenilirlik.
•    Edindiği tecrübeleri paylaşır. Ekolojik yasam bilgisinin yaygınlaşması için çalışır.
•    Önerdiği alternatifleri öncelikle bizzat kendisi uygulamaya çalışır.
•    Ekolojik yaşama saygılı davranır. Bireylerin refahını hedeflerken, doğadaki diğer varlıkların da yaşamlarına saygılıdır.
•    Geleneksel bilginin değerini bilir ve bu bilginin korunması, sürdürülmesi için çalışır. Geleneksel ve yerel üretimleri destekler.
•    Her zaman yapıcı katkı verir. Olumlu örneklere odaklanır. Olumsuz örneklere uygulanabilir olumlu örnekler sunar.
•    Çalışanlarının, gönüllü ve destekçilerinin bireysel gelişimini ön planda tutar.
•    Rekabet yerine “işbirliği”nden yanadır. İşbirliği yapmak üzere “herkes” ile diyaloğa açıktır.
•    Ülkede ekolojik/doğa dostu üretimi vazgeçilmez görür.
•    Eylemlerinde adil değer yaratmayı esas alır. El değiştirmesi sırasında döngünün her aşamasında bireylerin ve doğa unsurlarının zarar görmediği bir ticaret anlayışını destekler.
•    Kurumsal olarak herhangi bir ideolojiyi ya da partiyi desteklemez.
•    Bütün çalışmalarında şeffaflığı benimser.

Sayfa No: 37