-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
Çalışma Ortakları

Ulusal ve uluslararası üyelikler
Buğday, Türkiye’de ekolojik tarımın hukuksal alt yapısının ve ulusal stratejisinin hazırlanması ve uygulanması konusunda çalışan, resmi yapıdaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ekolojik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi üyesidir. IFOAM (Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu) aktif üyesi ve destekçisi; ECEAT (Ekolojik Tarım Turizmi Avrupa Merkezi) ve WWOOF’un (Ekolojik Çiftliklerde Gönüllüler Örgütü) Türkiye’deki tek temsilci örgütü, ekolojik tarımın yaygınlaşması, tohum, toprak ve diğer doğal ve tarımsal kaynaklarımızın korunması yönünde sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle GDO’ya Hayır Platformu katılımcısı; EVU’nun (Avrupa Vejetaryen Birliği) ve ACR+ (Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği) üyesidir.


Kamu Kurumları
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman ve Çevre Bakanlığı, TBMM komisyonları, TİM, TAGEM, TİGEM, TMO, İİB, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, …

Yerel İdareler
Şişli, Kartal, Beylikdüzü, Bakırkoy, Beşiktaş, Bahçeşehir, Samsun, Seferihisar, Kayseri Belediyeleri, Valilikler…

Özel Şirketler
Mazars Denge Denetim (Mali Danışmanlık ve Denetim), Bağatur Avukatlık Bürosu (Hukuki Danışmanlık).

Sivil Toplum
Buğday Derneği, doğa ve insan hakları için çalışan tüm sivil toplum örgütleriyle işbirliğine açıktır. Dernek, belli konularda güçlerini birleştirmek üzere bir araya gelmiş olan İklim Ağı, GDO’ya Hayır Platformu, Tabiatı Koruma Kanunu Platformlarının aktif üyesidir.

 

Sayfa No: 38