-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
Avrupa Gönüllülük Hizmetleri Projesi

The European Voluntary Service (EVS)

Avrupa Gönüllülük Hizmetleri gençlerin uluslararası etkinliklerine destekleyen farklı eğitim, karşılıklı değişim ve gönüllülük platformları olan bir AB gençlik programı. Bu program gençlerin AB projelerinde farklı alanlarda çalışarak, farklı kültür ve deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağlıyor.

Ortaklık: Gönüllü, kendisini yollayan kurum ve kabul eden (misafir eden) kurum projenin asıl ortaklarıdır.  Bu üç tarafın yakın işbirliği projenin başarısında büyük önem taşır.

Çaba: Proje ortakları, başarılı bir sonuç için, birbirlerinden zaman ve enerji konusunda önemli çabalar göstermelerini beklerler.
Yerel proje: Kabul eden (misafir eden) bir sivil toplum kuruluşu veya yerel bir birlik, projenin yerel değerlere ve/veya yöre halkına önemli katkılar oluşturmasına destek olur. Proje süresi ortalama 6 ay ile 12 ay arasıdır.

Kazan-kazan mantığı: 
Gönüllü ve yerel kurum ve yöre halkının karşılıklı olarak önemli deneyimlemeler yapması esastır. Her iki taraf da proje sürecinde eşit düzeyde kazançlar sağlar.

Kültürlerarası deneyimleme: Her taraf karşı tarafın kendisine sunduğu kültürel değerlerden önemli kazanımlar elde eder. Bu aynı zamanda, proje sürecinde planlanan kazanımların dışında ön görülmeyen kazanımları da kapsar.

Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nin oluşturulması, ve Ekolojik Ciftlik Ziyaretleri Buğday Derneği’nin AGH programı kapsamındaki projeleridir.

Bu proje kapsamında 2006 yılından bu yana Merkez’in bulunduğu Kazdağları’nda gönüllüler gelmekte ve Merkez’deki çalışmalara gönüllü destek veriyor.

Sayfa No: 45