-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
Community Goes Farming projesi

'COMMUNITY GOES FARMING' Projesi

Günümüzde kentler çılgınca büyüyor, devleşiyor ve bununla birlikte köyleri, kırsalı ve doğal alanları yutuyor. Buna bağlı olarak geleneksel bilgilerimiz; doğaya saygılı bir şekilde kendi gıdamızı yetiştirebilme bilgisi ve farkındalığı da kayboluyor. Gerçek ve doğru bilgi kaybolurken, kendine yeterlilik kavramı da kayboluyor ve bireysel sorumluluk belirsiz gruplara devredilmiş oluyor.


Kendi gıdasını yetiştirme bilgisine sahip olmayan tüketiciler yaratılırken, çiftlikler gıda üretimi ve ticari zincirlerini yaratmak zorunda kalarak birer endüstri görevini görmeye başlıyor. Bunu yapamayan çiftçilerse topraklarını satıyor ve fabrikalarda çalışmaya başlıyor.Bu sistem psikolojik bozukluklara yol açıyor. Stres, bağımlılıklar, obezite ve başka sağlık sorunları günümüzde insanlığın belli başlı sorunlarından...

'Kendin Üret/Kendini Üret’ bu problemin bir çözümü olabilir. 'Yaparak öğrenme, türetme, üretme’ ihtiyacımızı gidermek için çiftçilerle iletişim kurmalıyız ve toplumdaki her bireyle, değişimi birlikte yaratmalıyız.

'Community Goes Farming Projesi ' özellikle topluluk destekli tarım modelleri ve örnekleri, ekolojik tarım, kendine yeterli ve sürdürülebilir topluluklar ve eğitim alanlarına odaklanan; bu konularda bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan bir proje. Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programları'ndan Leonardo da Vinci Programı* kapsamında 2012 yılından beri, Türkiye'den Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin yanı sıra İngiltere’den Heeley City Farm, Almanya’dan Kulturverein Hof Medewege, Slovenya’dan ALEJA inzeniring d.o.o ve Polonya'dan ZIARNO Ecological and Cultural Assocation adlı STK' ların ortaklığında yürütülmektedir.

Proje kapsamında Buğday Derneği özellikle ‘Taban Hareketleri ve Sürdürülebilirlik AğlarıYaratmak' ana başlığı altında, Tarım-Turizm ve Gönüllülük takası; ekolojik öğrenme ve farkındalık yükseltme; üretici-tüketici iletişimi ve ağları oluşturmak; tüketici eğitimleri;toplum destekli tarım projeleri üzerine yoğunlaştı ve deneyimlerini paylaştı.

Slovenya, özellikle bahçe tasarımı ve kent bahçeciliği ana başlıklarında; Almanya’nın Schwerin ilinde Hof Medewege adlı ekoköy örneği ile ‘Ekonomik ve Sosyal Bir Model Olarak Ekoköyler’ başlığında deneyimlerini paylaştı.

Polonya, ‘Organik tarım ve yerel topluluklara etkileri’ başlığı altında; özellikle kırsalda yetişkin eğitimi, eğitim amaçlı tarım, yereller ve organik çiftlikler üzerine bilgi aktarımında bulundu.

Son olarak İngiltere’den Heeley City Farm, ‘Hassas ve Dezavantajlı Gruplar için Bahçeler' başlığı altında; yerel gıda üretiminin bireysel sağlık ve bütünsel iyi olma hali için terapi amaçlı nasıl kullanılabileceği, toplumsal olarak angaje olma ve yerel ekonomi aracı aynı zamanda hassas ve dezavantajlı gruplara fayda sağlama aracı gibi konularda geniş deneyimlerini aktardı. Bu bağlamda Sheffied'de, akıl sağlığı için yerel gıda üretimi yapılan, öğrenme güçlüğü yaşayan genç ve yetişkin grupların bahçecilik yaptığı, Alzheimer hastalarının terapi amaçlı gıda üretimi yaptığı yerler, örnekler görüldü; birlikte pratik uygulamalar organize edildi.

Community Goes Farming Projesi’ ile yurtdışındaki iyi uygulama örneklerini ve farklı modelleri görmek ve çiftçiler ve şehirdekiler; kent ve kır; profesyoneller ve gönüllüler; hassas/dezavantajlı gruplar ve diğerleri; yaşlı ve genç; eski ve yeni Avrupa Birliği ülkeleri/adayları; doğu-batı, kuzey-güney arası köprüler oluşturmak amaçlanmıştır.

Projeyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için;

www.bugday.org

www.heeleyfarm.org.uk

www.aleja-ing.com

www.hof-medewege.de

www.ziarno.eu

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/leonardo-da-vinci-programı

 

Part 1 - Introduction:

Video linki: 
http://www.youtube.com/watch?v=pa53iMBlSyg

Part 2 - Networking and communication with consumers and producers (TR)


Video linki: 
http://youtu.be/pKHIcMAXqms

Part 3 - Garden Design (SI):

Video linki: 
http://www.youtube.com/watch?v=MadboswggGw

Part 4 - Community interrelations, organic farming, in-farm training (DE):

Video linki: 
http://www.youtube.com/watch?v=WZWj1a1WU3o

Part 5 - Holistic approach towards adult education (PL):

Video linki: 
http://www.youtube.com/watch?v=eUo-hgwZQO4


Part 6 - UK; Sheffield:

Video linki: http://www.youtube.com/watch?v=cdQI1lkExYM


İngilizce Terimler Sözlüğü:
'Community Goes Farming' Projesi-İngilizce Terimler Sözlüğü

 

Proje Broşürü (İngilizce):
Click here to view brochure
 

Proje fotoğrafları:


Fethiye’de projeye dair ilk buluşma; Nisan 2013

 


Nisan 2013 Pastoral Vadi


 


Almanya Schwerin Hof-Medewege Ekoköyünde Proje buluşması; Eylül 2013

 


Polonya’da 5. Buluşma; Mart 2014*Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Leonardo da Vinci Programı; kurumlara Avrupa çapında ortaklarla birlikte çalışma, yenilikçi metot ve uygulamaları paylaşma, çalışanlarının bilgi, beceri ve uzmanlıklarını artırma fırsatı sağlar. Program, ülkeler arası işbirliği yoluyla, mesleki eğitim sistemleri ve uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, bireylerin bilgi, beceri ve yeterliklerinin artırılmasını, yeniliklerin teşvik edilmesini hedeflemektedir.


Leonardo da Vinci Programı geçen yıl itibariyle Erasmus+ programı olarak değiştirilmiştiir. Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

 

 

Sayfa No: 77