-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
Buğday Dernegi üyeliği ile neyi destekleyeceksiniz?

Buğday Üyeliğinizle Neyi Destekleyeceksiniz?

 

* Güvenilir gıdayı. Buğday'ın yerelnetimlerin işbirliğiyle kurup denetlediği %100 ekolojik pazarlar sayesinde 100’ü aşkın çiftçi ailesi

ürününe ̈pazar buluyor, ekolojik üretim yapmayı sürdürüyor̈; kentli

kullanıcılar sağlıklı, gü̈venilir gıdaya ulaşıyor.

 

* Sürdürülebilir, sağlıklı yaşam tarzını. Buğday’ın TaTuTa Ekolojik

Ciftlik Ziyaretleri projesi sayesinde ekolojik üretim yapan çiftçiler ek

gelir elde ediyor, kentte yaşayanlar doğal ve geleneksel ü̈retim tarzlarını deneyimliyor.

 

* Doğa dostu kullanım alışkanlıklarının yaygınlaşmasını. Buğday, yaptığı sunumlar ve yayınlar sayesinde pek cok kişiye, kullanım alışkanlıklarını doğayla daha uyumlu alışkanlıklara dönuüştü̈rme konusunda yardımcı oluyor.

 

* Ekolojik yaşam bilgisinin yayılmasını. Buğday’ın web sayfası, elektronik bü̈lteni, ekolojik yaşam rehberi,ık Radyo programı ve medya ile iletişimi sayesinde binlerce kişi ekolojik yaşam bilgisine ulaşıyor.

 

* Doğa dostu tarım politakalarının oluşturulması çabalarını.

Buğday bu amacla cok sayıda toplantıya katılıyor ve görüş

veriyor. Dernek Organik Tarım Yönlendirme Komitesi'nin de üyesi.

 

* Tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunmasını. Buğday, yerel tohumlarımızın korunmasıin Tohum Ağı projesini başlattı.

 

* Doğa dostu yaşam örneklerinin yaygınlaştırılmasını. Kaz

Dağları Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde Buğday, kırsaldaki

deneyimlerini uygulamaya koyuyor ve eğitim çalışmaları yapıyor.

 

Buğday Derneğine üye olmak için burayı tıklayınız

 

 

Sayfa No: 64