-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
94.9 Açık Radyo

Buğday'la Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı

 Sunanlar: Buğday Derneği’nden Oya Ayman - Zeynep Çelen

 “Her şey tohum atmakla başlar. Ancak tohumun yeşerip meyve verebilmesi için aynı istek, kararlılık ve emeğin, hasada kadar devam etmesi gerekir…”  

 Buğday Derneği her hafta cuma günleri saat 10.30-11.00 arasında “Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam” programını sunuyor. Program ekolojik yaşamın her alanında yapılan çalışmaları, yürütülen projeleri, gündemdeki tartışmaları o haftanın güncel konusu ve konuğu ile birlikte izleyiciye aktarıyor. Buğday, böylelikle doğayla uyumlu yaşam bilgisi konusunda farkındalığı artırmayı, bu yolda gösterilen çabalardan daha fazla insanı haberdar etmeyi ve bu çabalara katılımı artırmayı amaçlıyor. 

 Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, doğayla uyumlu üretim ve kullanımın desteklenmesi ve yaygınlaşmasın ancak bu alandaki bilginin yayılmasıyla mümkün olabileceğini savunuyor. 25 dakikalık programda o hafta Buğday’da yürütülen faaliyetlerin yanı sıra ekolojik yaşamla ilgili gündemdeki konular hakkında bilgi veriliyor, sohbetler yapılıyor. 

  

 Program arşivine sağdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz:  Açık Radyo Program Arşivi

Sayfa No: 34