-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
BUĞDAY Ekoloji Ajandası

 2003’ten bu yana her yıl 10.000 adet basılarak dağıtılan Ekoloji Ajandası kullanıcısına doğal olayların ajandasını sunuyor.  

Ay takviminden fırtınalara, toprağın ekim zamanından leyleklerin göç tarihine kadar doğanın döngülerini “hatırlatan” ajandada ayrıca ekolojik terimler sözlüğü, kuruluşlar rehberi, doğal ürün satış noktaları, ekolojik tarım, yenilenebilir enerji, beslenme gibi konularda yazı ve rehberler de yer alıyor.


BUĞDAY 2009 Ekoloji Ajandası kağıt israfına son vermek ve kullanıcıya daha esnek kullanım olanağı sağlamak amacıyla web sayfamızda da yayımlandı. 2009 ajandasını edinmek isteyenler ajandanın sayfalarını haftalık ya da aylık olarak  http://www.bugday.org’dan bilgisayarlarına indirerek ya da çıkış olarak kullandılar.


Yedi yıl boyunca yayımlanan ve her biri ayrı bir konseptte rehber, ekoloji sözlüğü gibi bilgiler içeren Buğday Ekoloji Ajandası’nın eski sayılarını Buğday Derneği’nden edinebilirsiniz.

Tel: +90 212 252 52 55
  

Sayfa No: 54