-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
Gençlik ve Değişim Rehberi

UNESCO ve UNEP tarafından hazırlanan Gençlik ve Değişim Rehberi Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği ortaklığında Türkçe’ye ve Türkiye’ye uyarlandı.

Gençlik ve Değişim rehberi, dünya nüfusunun yarısının 20 yaş altındaki kişilerden oluştuğu ve bu grubun da yüzde 90’ının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı gerçeğinden yola çıkarak temelde kentlerde yaşayan gençlere, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla yol göstermeyi amaçlıyor.

Rehber sağlık, ulaşım, atık, enerji, alışveriş, su, moda, gıda, doğal yaşam gibi konularda özellikle gençlere yönelik kaynak bilgiler, örnek vakalar ve öneriler sunuyor. Türkçe ile birlikte 17 ayrı dile çevrilen Genclik ve Değişim Rehberi aynı zamanda eğiticiler için “sorumlu kullanım üzerine bir eğitim seti” niteliği taşıyor.


Rehberde neler var?
• Değişim için eğitim
• Tatilin etkisi, kitle turizmi, sürdürülebilir seyahatler, ekolojik köyler.
• Atıkları azalt
• Enerjini verimli kullan
enerjiyi yenileyebilmek ve korumak
• İklim değişikliği, ozon tabakasının delinmesi, gerçekler ve rakamlar
• Suyun güvenliği kuraklıkla mücadele
• Etik alışveriş, çocuk işçiler, eğitim hakkı, çalışma koşulları, eşitlik, insan hakları
• Yaşa ve yaşat, hayvan deneyleri, biyolojik çeşitlilik, nesli tehlike altındaki türler
• Moda, hem havalı hem doğa dostu
• Harekete geç, küreselleşme, bilinçli seçimler, akıllı yatırımlar
• Küresel köyü keşfet, medya okur yazarlığı, reklamın gücü, gönüllü olmak  

Rehberin PDF versiyonuna burayi tiklayarak ulasabilirsiniz.

Sayfa No: 55