-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
Tohum Sever’in El Kitabı

Bir tohum yaşamın sonduzluğunu temsil eder. Onun ürettiği bir sürü meyve, bitki ve sayısız tohumun öoğu tükense, yenip yutulsa ve sadece bir adet sağlıklı tohum kalsa bu yeni bir yaşamı başlatmak için yeterlidir.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin GEF Küçük Destek Programı’nın desteği ile yürüttüğü Türkiye’ni Tarımsal Biyoşeçitliliğinin Korunması İçin Tohum Apı Projesi kapsamında yayımlanan Tohum Sever’in El Kitabı, Türkiye’de tohumların devamlılığını sağlayacak çalışmalara yol göstermeyi ve varolan çalışmalar hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Kitapta “Tarımsal biyolojik çeşitlilik neden değerlidir”, “Yerli tohumların gıda güvenliği açısından önemi”, “Yerli tohumların sosyal ve politik önemi”, Yerel çeşitliliği koruyan tarımsal sistemler ve yaşam biçimleri” konularında bilgilerle birlikte bir tohumseverin yerel tohumların korunması ve devamlılığını sağlama konusunda bilgi sahibi olmak istediğinde neler yapabileceği, iletişim kurabileceği kişi ve kurumlar, konuyla ilgili başvuracağı mevzuat hakkında kapsamlı bir rehber de yer alıyor.

Kitabın PDF formatına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz

http://www.bugday.org/pdf/tohum.pdf

Bilgi için: (0212) 252 52 55  

Sayfa No: 58