-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
Ladik’te Yaşama Geleneği

Geleceğin sağlıklı tohumlarının filizlenmeye devam ettiği, geçmişten günümüze ve bugünden yarına bereketli paylaşımları ve sürdürülebilir bir yaşam geleneğini taşıyabilecek yerler hâlâ var.

Anadolu’daki bu yerleşimlerden biri de Ladik.Samsun’un güneyinde, Akdağ’ın eteklerine kurulu Ladik ve köyleri geleneksel bilgiye dayalı yaşam pratikleri ve bu pratikleri uygulama konusunda binlerce yıllık deneyimi ile sürdürülebilir yaşam için rehber olabilecek halk bilgisini barındırıyor.

Buğday’ın yürüttüğü Doğa Dostu Tarım Programının (DDTP) geliştirilmesi projesinin alan çalışmalarının yürütüldüğü yerlerden biri olan Ladik aynı zamanda son yıllarda kırdan kente göç, nüfus artışı gibi Anadolu’nun pek çok yöresinde yaşanan sorunlarla da baş etmeye çalışıyor.

DDTP kapsamında Aralık 20087’de yayımlanan “Ladik’te Yaşama Geleneği ve Doğa Dostu Tarım Önerileri” kitabı tarımdan el sanatlarına, yaban hayatından bitki çeşitliliğine, göl kültüründen halk hekimliği ve geleneksel temizlik yöntemlerine kadar Ladik Halk Bilgisi’nin okuruyla paylaşıyor.


Bilgi için: (0212) 252 52 55
  

Sayfa No: 60