-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:
GDO Tüketici Bilgilendirme Cep Kitapçığı

Buğday, içinde yer aldığı GDO’ya Hayır Platformu ile birlikte transgenik gıda ürünleri tüketici bilgilendirme cep kitapçığını üretti. Basım ve üretim masrafları Küresel Çevre Fonu SGP tarafından üstlenilen ve 70 bin adet basılan kitapçık genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunda tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlıyor. 

Sayfa No: 61